Ilmumas ja ilmunud

RT IV, 10.07.2018

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Puudega inimesele eluruumi kohandamiseks toetuse määramise kord RT IV, 10.07.2018, 126 Valga Vallavalitsus määrus 11 13.07.2018 - 31.08.2023
Ühinemislepingu muutmine RT IV, 10.07.2018, 125 Põltsamaa Vallavolikogu otsus 54
Volikogu liikmetele ja komisjoni liikmetele volikogu tööst osavõtu eest hüvitise suuruse ja maksmise kord RT IV, 10.07.2018, 124 Värska Vallavolikogu määrus 2 13.07.2018 - kehtetu
Elanike arvamuse väljaselgitamise kord RT IV, 10.07.2018, 123 Värska Vallavolikogu määrus 9 13.07.2018 - kehtetu
Ametisõiduautode kasutamine ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise kord RT IV, 10.07.2018, 122 Värska Vallavolikogu määrus 12 13.07.2018 - kehtetu
Külaelu edendamise toetamise kord RT IV, 10.07.2018, 121 Mikitamäe Vallavolikogu määrus 29 13.07.2018 - kehtetu
Mikitamäe valla külavanema statuut RT IV, 10.07.2018, 120 Mikitamäe Vallavolikogu määrus 12 13.07.2018 - kehtetu
Planeerimisseaduse rakendamine Mikitamäe vallas RT IV, 10.07.2018, 119 Mikitamäe Vallavolikogu määrus 9 13.07.2018 - kehtetu
Lüübnitsa sibula- ja kalalaada müügikoha ja laadapääsme hinna kehtestamine RT IV, 10.07.2018, 118 Mikitamäe Vallavolikogu määrus 5 13.07.2018 - kehtetu
Volikogu töö eest tasude maksmine ja nende maksmise kord RT IV, 10.07.2018, 117 Mikitamäe Vallavolikogu määrus 1 13.07.2018 - kehtetu
Elanike arvamuse väljaselgitamise kord RT IV, 10.07.2018, 116 Mikitamäe Vallavolikogu määrus 14 13.07.2018 - kehtetu
Mikitamäe valla eelarvest hoolekandeteenuste eest tasumise kord RT IV, 10.07.2018, 115 Mikitamäe Vallavolikogu määrus 5 13.07.2018 - kehtetu
Puu raieloa andmise kord RT IV, 10.07.2018, 114 Mikitamäe Vallavolikogu määrus 2 13.07.2018 - kehtetu
Meremäe valla külavanema statuut RT IV, 10.07.2018, 113 Meremäe Vallavolikogu määrus 8 13.07.2018 - kehtetu
Obinitsa Lasteaia põhimäärus RT IV, 10.07.2018, 112 Meremäe Vallavolikogu määrus 17 01.09.2018 - kehtetu
Meremäe Kooli põhimäärus RT IV, 10.07.2018, 111 Meremäe Vallavolikogu määrus 2 01.09.2018 - kehtetu
Meremäe Vallavolikogu ja Meremäe Vallavalitsuse liikmete teenistuslähetusse saatmise kord RT IV, 10.07.2018, 110 Meremäe Vallavolikogu määrus 15 13.07.2018 - kehtetu
Tiheasustusala puude raieks raieloa andmise tingimused ja kord RT IV, 10.07.2018, 109 Meremäe Vallavolikogu määrus 6 13.07.2018 - kehtetu
Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise toetuse andmise tingimused ja kord RT IV, 10.07.2018, 108 Alutaguse Vallavolikogu määrus 63 13.07.2018 - …
Viljandi Vallavalitsuse alatise sotsiaalkomisjoni põhimäärus RT IV, 10.07.2018, 107 Viljandi Vallavalitsus määrus 8 13.07.2018 - …

Kokku: 126| Näitan: 1- 20|Näita kõiki