Ilmumas ja ilmunud

RT I, 10.10.2017

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Politseiametniku daktüloskopeerimise ja DNA-proovi võtmise ning daktüloskopeerimisel saadud andmete ja DNA-proovide edastamise kord RT I, 10.10.2017, 15 Siseminister määrus 21 13.10.2017 - …
Päästeteenistuse aumärgi liigid ja kirjeldus ning päästeteenistuse aumärgi andmise ja kandmise ning äravõtmise kord RT I, 10.10.2017, 14 Siseminister määrus 32 13.10.2017 - …
Politsei- ja Piirivalveameti teenistuskohtade koosseis RT I, 10.10.2017, 13 Siseminister määrus 28 13.10.2017 - …
Euroopa Liidu kodaniku ja tema perekonnaliikme elamisõiguse taotlemise, andmise ning selle pikendamise ja lõpetamise kord RT I, 10.10.2017, 12 Siseminister määrus 80 13.10.2017 - …
Kaitsepolitseiameti põhimäärus RT I, 10.10.2017, 11 Siseminister määrus 46 13.10.2017 - …
Tegevväelase toitlustuse tingimused, ulatus, kord ja maksumus RT I, 10.10.2017, 10 Kaitseminister määrus 2 13.10.2017 - …
Ajateenijale ja reservväelasele tagatava toitlustuse ulatus ja kord RT I, 10.10.2017, 9 Kaitseminister määrus 14 13.10.2017 - …
Politsei teenetemärkide liigid, kirjeldus ja andmise ning äravõtmise kord RT I, 10.10.2017, 8 Siseminister määrus 47 13.10.2017 - …
Kaitseministri 3. jaanuari 2013. a määruse nr 2 „Tegevväelase toitlustuse tingimused, ulatus, kord ja maksumus” muutmine RT I, 10.10.2017, 7 Kaitseminister määrus 12
Kaitseministri 11. detsembri 2012. a määruse nr 14 „Ajateenijale ja reservväelasele tagatava toitlustuse ulatus ja kord” muutmine RT I, 10.10.2017, 6 Kaitseminister määrus 11
Tähtajalise elamisloa ja selle pikendamise ning pikaajalise elaniku elamisloa ja selle taastamise taotlemise kord ning legaalse sissetuleku määrad RT I, 10.10.2017, 5 Siseminister määrus 7 13.10.2017 - 22.05.2018
Siseministri määruste muutmine politsei ja piirivalve seaduse ja päästeteenistuse seaduse muudatuste tõttu RT I, 10.10.2017, 4 Siseminister määrus 39
Siseministri määruste muutmine seonduvalt välismaalaste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega RT I, 10.10.2017, 3 Siseminister määrus 37
Vaatleja pardale võtmise vajadus, vaatlejale esitatavad nõuded ja vaatleja ülesanded, vaatleja kogutud andmete esitamise kord ja vorm ning vaatlejatega kaetuse vähendamise ulatus ja vaatlejatega kaetuse ajavahemiku määramise kord RT I, 10.10.2017, 2 Keskkonnaminister määrus 44 13.10.2017 - kehtetu
Vaatleja pardale võtmise vajadus, vaatleja määramine, vaatlejale esitatavad nõuded, vaatleja ülesanded ning kogutud andmete esitamise kord ja vorm RT I, 10.10.2017, 1 Keskkonnaminister määrus 39 13.10.2017 - …

Kokku: 15| Näitan: 1- 15|Näita kõiki

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane