Ilmumas ja ilmunud

Kõik osad, 10.10.2018

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Sadala Kooli arengukava 2018–2020 RT IV, 10.10.2018, 45 Jõgeva Vallavalitsus määrus 10 13.10.2018 - 31.12.2020
Järveküla Kooli arengukava kinnitamine RT IV, 10.10.2018, 44 Rae Vallavalitsus määrus 22 13.10.2018 - 31.12.2021
Elutähtsa teenuse kirjelduse ja elutähtsa teenuse toimepidevuse nõuete kehtestamise ja hädaolukorra seadusega kohalikule omavalitsusele antud ülesannete täitmise delegeerimine RT IV, 10.10.2018, 43 Pärnu Linnavolikogu määrus 50 13.10.2018 - …
Rakvere linna korraldatavate elutähtsate teenuste kirjeldus ja toimepidevuse nõuded RT IV, 10.10.2018, 42 Rakvere Linnavalitsus määrus 4 13.10.2018 - …
Pärnu linna arengudokumentide ja eelarvestrateegia koostamise kord RT IV, 10.10.2018, 41 Pärnu Linnavalitsus määrus 4 13.10.2018 - …
Viru-Nigula vallavara valitsemise kord RT IV, 10.10.2018, 40 Viru-Nigula Vallavolikogu määrus 21 13.10.2018 - kehtetu
Suure-Jaani valla põhimäärus RT IV, 10.10.2018, 39 Suure-Jaani Vallavolikogu määrus 62 13.10.2018 - …
Nõo Vallavalitsusele kuuluva sotsiaalteenust osutava sõiduki kasutamise hinna kinnitamine RT IV, 10.10.2018, 38 Nõo Vallavalitsus määrus 12 01.01.2019 - kehtetu
Pärnu Linnavalitsuse 5. veebruari 2018 määruse nr 4 „Pärnu linna arengudokumentide ja eelarvestrateegia koostamise kord” muutmine RT IV, 10.10.2018, 37 Pärnu Linnavalitsus määrus 18
Reservfondi kasutamise kord RT IV, 10.10.2018, 36 Kõo Vallavolikogu määrus 11 13.10.2018 - kehtetu
Võhma linna reservfondi kasutamise kord RT IV, 10.10.2018, 35 Võhma Linnavolikogu määrus 11 13.10.2018 - kehtetu
Võhma linna eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse kord RT IV, 10.10.2018, 34 Võhma Linnavolikogu määrus 9 13.10.2018 - kehtetu
Viru-Nigula vallavara valitsemise kord RT IV, 10.10.2018, 33 Viru-Nigula Vallavolikogu määrus 38 13.10.2018 - …
Kõpu valla reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra kinnitamine RT IV, 10.10.2018, 32 Kõpu Vallavolikogu määrus 11 13.10.2018 - kehtetu
Huvikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi tingimused ja kord RT IV, 10.10.2018, 31 Kose Vallavalitsus määrus 4 13.10.2018 - …
Kose Vallavalitsuse 09.04.2012 määruse nr 4 „Huvikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi tingimused ja kord“ muutmine RT IV, 10.10.2018, 30 Kose Vallavalitsus määrus 7
Koduteenuste paketid, hinnad ja tasumise kord RT IV, 10.10.2018, 29 Pühalepa Vallavalitsus määrus 1 01.01.2019 - kehtetu
Harku valla arengukava aastani 2037 RT IV, 10.10.2018, 28 Harku Vallavolikogu määrus 13 13.10.2018 - 31.12.2036
Sotsiaaltransporditeenuse omaosalustasu kehtestamine RT IV, 10.10.2018, 27 Käina Vallavalitsus määrus 2 01.01.2019 - kehtetu
Sotsiaaltoetuste suuruste ja sotsiaalteenuste hindade kehtestamine RT IV, 10.10.2018, 26 Hiiu Vallavalitsus määrus 8 01.01.2019 - kehtetu

Kokku: 51| Näitan: 1- 20|Näita kõiki