Ilmumas ja ilmunud

RT I, 10.11.2017

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 83 lõike 1 põhiseaduspärasuse kontroll RT I, 10.11.2017, 20 Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium otsus
Meetme tegevuse „Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine” toetuse andmise tingimused avatud taotlemisel RT I, 10.11.2017, 19 Sotsiaalkaitseminister määrus 42 13.11.2017 - …
Väljaspool tööstusheite seaduse reguleerimisala olevatest põletusseadmetest väljutatavate saasteainete heite piirväärtused, saasteainete heite seirenõuded ja heite piirväärtuste järgimise kriteeriumid RT I, 10.11.2017, 18 Keskkonnaminister määrus 44 19.12.2017 - …
Maamajanduse Infokeskuse põhimäärus ja struktuur RT I, 10.11.2017, 17 Põllumajandusminister määrus 102 01.01.2018 - kehtetu
Põllumajandusuuringute Keskuse põhimäärus RT I, 10.11.2017, 16 Põllumajandusminister määrus 1 01.01.2018 - kehtetu
Avaliku teenindamise lepingu alusel teostatava liiniveo sõidukilomeetri kõrgeima tariifi ja kõrgeima piletihinna kehtestamine raudteeliikluses korraldataval sõitjateveol RT I, 10.11.2017, 15 Majandus- ja taristuminister määrus 57 10.12.2017 - …
Tartu Maakohtu taotlus tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks riikliku pensionikindlustuse seaduse § 28 lg 2 p 12 koosmõjus § 24 lg-tega 7, 8 ja 9 RT I, 10.11.2017, 14 Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium otsus
Sotsiaalkindlustusameti põhimäärus RT I, 10.11.2017, 13 Sotsiaalminister määrus 43 13.11.2017 - 31.12.2017
Sotsiaalministri 19. augusti 2008. a määruse nr 43 „Sotsiaalkindlustusameti põhimäärus” muutmine RT I, 10.11.2017, 12 Sotsiaalkaitseminister määrus 41
Põllumajandusuuringute Keskuse põhimäärus RT I, 10.11.2017, 11 Maaeluminister määrus 72 01.01.2018 - …
Keskkonnatasu deklaratsiooni vormid ja täitmise kord ning maavara kaevandamise mahu aruandele esitatavad nõuded, aruande vorm ja esitamise kord RT I, 10.11.2017, 10 Keskkonnaminister määrus 22 01.01.2018 - …
Keskkonnaministri 5. aprilli 2011. a määruse nr 22 „Keskkonnatasu deklaratsiooni vormid ja täitmise kord ning maavara kaevandamise mahu aruandele esitatavad nõuded, aruande vorm ja esitamise kord” muutmine RT I, 10.11.2017, 9 Keskkonnaminister määrus 43
Kalandusturu korraldamise seadus RT I, 10.11.2017, 8 Riigikogu seadus 20.11.2017 - …
Söödaseadus RT I, 10.11.2017, 7 Riigikogu seadus 01.01.2018 - …
Toiduseadus RT I, 10.11.2017, 6 Riigikogu seadus 01.01.2018 - …
Ravimiseadus RT I, 10.11.2017, 5 Riigikogu seadus 09.06.2019 - …
Ravimiseadus RT I, 10.11.2017, 4 Riigikogu seadus 20.11.2017 - 31.12.2017
Kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seadus RT I, 10.11.2017, 3 Riigikogu seadus
Toiduseaduse ja söödaseaduse muutmise seadus RT I, 10.11.2017, 2 Riigikogu seadus
Ravimiseaduse § 76 täiendamise seadus RT I, 10.11.2017, 1 Riigikogu seadus

Kokku: 20| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane