Ilmumas ja ilmunud

RT IV, 11.05.2016

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Sihtotstarbeliste laekumiste kandmine Kose valla 2016. aasta eelarvesse RT IV, 11.05.2016, 52 Kose Vallavalitsus määrus 6 14.05.2016 - 31.12.2016
Aiamaa kasutusrendile andmise kord RT IV, 11.05.2016, 51 Alatskivi Vallavolikogu määrus 18 14.05.2016 - …
Kurtna Noortekeskuse põhimääruse kinnitamine RT IV, 11.05.2016, 50 Illuka Vallavolikogu määrus 5 14.05.2016 - kehtetu
Võnnu valla sotsiaaltoetuste maksmise kord RT IV, 11.05.2016, 49 Võnnu Vallavolikogu määrus 15 14.05.2016 - 31.12.2017
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Võnnu vallas RT IV, 11.05.2016, 48 Võnnu Vallavolikogu määrus 14 14.05.2016 - …
Sangaste valla soojamajanduse arengukava aastateks 2016 - 2026 RT IV, 11.05.2016, 47 Sangaste Vallavolikogu määrus 4 14.05.2016 - 31.12.2026
Koonga valla sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord RT IV, 11.05.2016, 46 Koonga Vallavolikogu määrus 11 14.05.2016 - 31.07.2017
Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli põhimäärus RT IV, 11.05.2016, 45 Kose Vallavolikogu määrus 42 14.05.2016 - kehtetu
Vallavolikogu esimehele ja aseesimehele, alatise komisjoni esimehele, vallavolikogu liikmele vallavolikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse suuruse ning maksmise korra kehtestamine RT IV, 11.05.2016, 44 Avinurme Vallavolikogu määrus 8 14.05.2016 - 27.04.2017
Avinurme Vallavalitsuse (asutusena) palgajuhendi kinnitamine RT IV, 11.05.2016, 43 Avinurme Vallavolikogu määrus 75 14.05.2016 - kehtetu
Avinurme Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töö tasustamise aluste kinnitamine RT IV, 11.05.2016, 42 Avinurme Vallavolikogu määrus 6 14.05.2016 - kehtetu
Avalikult kasutatava tee ja kergliiklustee kinnitamine Kadrina valla kohalike teede nimekirja RT IV, 11.05.2016, 41 Kadrina Vallavolikogu määrus 20 14.05.2016 - …
Koerte, kasside ja teiste lemmikloomade pidamise eeskiri RT IV, 11.05.2016, 40 Tamsalu Vallavolikogu määrus 9 14.05.2016 - 08.09.2018
Vajangu Põhikooli põhimääruse kinnitamine RT IV, 11.05.2016, 39 Tamsalu Vallavolikogu määrus 2 01.07.2016 - …
Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord RT IV, 11.05.2016, 38 Viljandi Linnavolikogu määrus 76 14.05.2016 - 10.10.2016
Kadrina valla kohalike teede ja tänavate nimekirja kinnitamine RT IV, 11.05.2016, 37 Kadrina Vallavolikogu määrus 59 14.05.2016 - 07.07.2016
Koduteenuste osutamise tingimused ja kord RT IV, 11.05.2016, 36 Keila Vallavolikogu määrus 28 14.05.2016 - kehtetu
Keila valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korra kehtestamine RT IV, 11.05.2016, 35 Keila Vallavolikogu määrus 44 14.05.2016 - kehtetu
Sünnitoetuse maksmise määra ja korra kehtestamine RT IV, 11.05.2016, 34 Keila Vallavolikogu määrus 13 14.05.2016 - kehtetu
Matusetoetuse maksmise määra ja korra kehtestamine RT IV, 11.05.2016, 33 Keila Vallavolikogu määrus 82 14.05.2016 - kehtetu

Kokku: 52| Näitan: 1- 20|Näita kõiki