Ilmumas ja ilmunud

RT IV, 11.09.2015

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Türi valla õpilastele sõidukaartide väljastamise ning koolisõiduks tehtud kulu Türi valla eelarvest hüvitamise alused ja kord RT IV, 11.09.2015, 35 Türi Vallavolikogu määrus 21 14.09.2015 - 29.02.2016
Majanduskeskuse põhimäärus RT IV, 11.09.2015, 34 Kunda Linnavalitsus määrus 8 14.09.2015 - 14.03.2019
Tabivere valla jäätmehoolduseeskirja kehtestamine RT IV, 11.09.2015, 33 Tabivere Vallavolikogu määrus 15 11.09.2015 - kehtetu
Sotsiaaleluruumide andmise ja kasutamise korra kinnitamine RT IV, 11.09.2015, 32 Maardu Linnavolikogu määrus 75 14.09.2015 - kehtetu
Raieloa andmise tingimused ja kord Maardu linnas RT IV, 11.09.2015, 31 Maardu Linnavolikogu määrus 48 14.09.2015 - 12.02.2016
Saue valla põhimäärus RT IV, 11.09.2015, 30 Saue Vallavolikogu määrus 15 14.09.2015 - 23.10.2017
Laagri Lasteaia põhimäärus RT IV, 11.09.2015, 29 Saue Vallavolikogu määrus 4 31.12.2015 - 23.10.2017
Veeseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste otsustusõiguse delegeerimine RT IV, 11.09.2015, 28 Saue Vallavolikogu määrus 23 14.09.2015 - 05.03.2018
Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine Saue vallas RT IV, 11.09.2015, 27 Saue Vallavolikogu määrus 13 14.09.2015 - kehtetu
Lasteaia Naeratus põhimäärus RT IV, 11.09.2015, 26 Tallinna Linnavalitsus määrus 71 14.09.2015 - …
Tallinna Tihase Lasteaia põhimäärus RT IV, 11.09.2015, 25 Tallinna Linnavalitsus määrus 76 14.09.2015 - …
Pirita Kose Lasteaia põhimäärus RT IV, 11.09.2015, 24 Tallinna Linnavalitsus määrus 54 14.09.2015 - …
Saku Muusikakooli õppetasu RT IV, 11.09.2015, 23 Saku Vallavolikogu määrus 15 01.01.2016 - kehtetu
Saarde valla korraldatud jäätmeveole ülemineku täpsema korra kehtestamine RT IV, 11.09.2015, 22 Saarde Vallavolikogu määrus 23 14.09.2015 - kehtetu
Saarde valla jäätmehoolduseeskiri RT IV, 11.09.2015, 21 Saarde Vallavolikogu määrus 22 14.09.2015 - kehtetu
Ülenurme valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2015 – 2027 kinnitamine RT IV, 11.09.2015, 20 Ülenurme Vallavolikogu määrus 7 14.09.2015 - 31.12.2027
Võnnu Keskkooli põhimäärus RT IV, 11.09.2015, 19 Võnnu Vallavolikogu määrus 14 14.09.2015 - …
Võnnu üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord RT IV, 11.09.2015, 18 Võnnu Vallavolikogu määrus 13 14.09.2015 - …
Mäetaguse Kommunaal Osaühingu põhikirja kinnitamine RT IV, 11.09.2015, 17 Mäetaguse Vallavolikogu määrus 36 14.09.2015 - 14.12.2017
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027 kinnitamine RT IV, 11.09.2015, 16 Puurmani Vallavolikogu määrus 6 14.09.2015 - 31.12.2027

Kokku: 35| Näitan: 1- 20|Näita kõiki