Ilmumas ja ilmunud

RT IV, 11.12.2018

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Teeregistri põhimääruses sätestatud ülesande delegeerimine RT IV, 11.12.2018, 30 Saaremaa Vallavolikogu määrus 64 14.12.2018 - …
Hädaolukorra seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine RT IV, 11.12.2018, 29 Tartu Linnavolikogu määrus 44 14.12.2018 - …
Maamaksumäära kehtestamine 2019. aastaks RT IV, 11.12.2018, 28 Tartu Linnavolikogu määrus 42 01.01.2019 - 31.12.2019
Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstav tasu ja selle maksmise kord RT IV, 11.12.2018, 27 Kohtla-Järve Linnavolikogu määrus 13 01.01.2019 - …
Riigieelarve toetusfondist raske ja sügava puudega lastele toetavate sotsiaalteenuste osutamise ning rahastamise tingimused ja kord RT IV, 11.12.2018, 26 Kohtla-Järve Linnavolikogu määrus 20 01.01.2018 - kehtetu
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord RT IV, 11.12.2018, 25 Kohtla-Järve Linnavolikogu määrus 106 01.01.2019 - kehtetu
Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord RT IV, 11.12.2018, 24 Kohtla-Järve Linnavolikogu määrus 105 01.01.2019 - kehtetu
Vältimatu sotsiaalabi osutamise kord RT IV, 11.12.2018, 23 Kohtla-Järve Linnavolikogu määrus 102 01.01.2019 - kehtetu
Hoolekandeasutusse suunamise korraldamise ja teenuse eest linnaeelarve vahenditest osalise tasumise kord RT IV, 11.12.2018, 22 Kohtla-Järve Linnavolikogu määrus 52 01.01.2019 - kehtetu
Asendus- ja järelhooldusteenusele suunamise ning rahastamise kord RT IV, 11.12.2018, 21 Kohtla-Järve Linnavolikogu määrus 8 01.01.2019 - kehtetu
Matusetoetuse maksmise kord RT IV, 11.12.2018, 20 Kohtla-Järve Linnavolikogu määrus 7 01.01.2019 - kehtetu
Sillamäe linna 2018. aasta IV lisaeelarve RT IV, 11.12.2018, 19 Sillamäe Linnavolikogu määrus 24 14.12.2018 - 31.12.2018
Järvakandi valla jäätmekava 2016-2021 vastuvõtmine RT IV, 11.12.2018, 18 Järvakandi Vallavolikogu määrus 8 14.12.2018 - kehtetu
Kehtna valla jäätmekava kinnitamine RT IV, 11.12.2018, 17 Kehtna Vallavolikogu määrus 43 14.12.2018 - kehtetu
Tartu munitsipaalpõhikoolide ja -gümnaasiumite eelarvestamise alused RT IV, 11.12.2018, 16 Tartu Linnavalitsus määrus 9 14.12.2018 - kehtetu
Jäätmehoolduseeskiri RT IV, 11.12.2018, 15 Laekvere Vallavolikogu määrus 17 14.12.2018 - kehtetu
Rägavere valla jäätmehoolduseeskirja kehtestamine RT IV, 11.12.2018, 14 Rägavere Vallavolikogu määrus 61 14.12.2018 - kehtetu
Laekvere valla korraldatud olmejäätmeveo piirkonna, jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigi, vedamise sageduse ja -aja, teenustasu piirmäära ning jäätmeveo teenustasu suuruse määramise korra kehtestamine RT IV, 11.12.2018, 13 Laekvere Vallavolikogu määrus 18 14.12.2018 - kehtetu
Vinni valla jäätmehoolduseeskiri RT IV, 11.12.2018, 12 Vinni Vallavolikogu määrus 10 14.12.2018 - kehtetu
Tartu munitsipaalpõhikoolide ja -gümnaasiumite eelarvestamise alused RT IV, 11.12.2018, 11 Tartu Linnavalitsus määrus 21 14.12.2018 - …

Kokku: 30| Näitan: 1- 20|Näita kõiki