Ilmumas ja ilmunud

RT III, 12.01.2016

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Valitsusasutustele ja valitsusasutuste hallatavatele riigiasutustele 2016. aastaks määratud investeeringute ja investeeringutoetuste objektiline liigendus ning ministeeriumide ja nende valitsemisala riigiasutuste 2016. aasta tegevuskavad RT III, 12.01.2016, 23 Vabariigi Valitsus korraldus 22 11.01.2016 - 20.04.2016
Veemajanduskavade kinnitamine RT III, 12.01.2016, 22 Vabariigi Valitsus korraldus 118 07.01.2016 - kehtetu
Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi koosseisu kinnitamine RT III, 12.01.2016, 21 Vabariigi Valitsus korraldus 27 07.01.2016 - …
Indrek Tibarile diplomaatilise passi andmine RT III, 12.01.2016, 20 Vabariigi Valitsus korraldus 21 07.01.2016 - …
Riigivara valitsemise üleandmine RT III, 12.01.2016, 19 Vabariigi Valitsus korraldus 19 07.01.2016 - …
Riigivara valitsemise üleandmine RT III, 12.01.2016, 18 Vabariigi Valitsus korraldus 18 07.01.2016 - …
Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamine ja riigivara üleandmine RT III, 12.01.2016, 17 Vabariigi Valitsus korraldus 17 07.01.2016 - …
Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamine ja riigivara üleandmine RT III, 12.01.2016, 16 Vabariigi Valitsus korraldus 16 07.01.2016 - …
Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamine ja riigivara üleandmine RT III, 12.01.2016, 15 Vabariigi Valitsus korraldus 15 07.01.2016 - …
Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks RT III, 12.01.2016, 14 Vabariigi Valitsus korraldus 14 07.01.2016 - …
Nõusolek riigivara otsustuskorras võõrandamiseks RT III, 12.01.2016, 13 Vabariigi Valitsus korraldus 13 07.01.2016 - …
Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks RT III, 12.01.2016, 12 Vabariigi Valitsus korraldus 12 07.01.2016 - …
Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks RT III, 12.01.2016, 11 Vabariigi Valitsus korraldus 11 07.01.2016 - …
Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta kasutada andmiseks RT III, 12.01.2016, 10 Vabariigi Valitsus korraldus 10 07.01.2016 - …
Munitsipaalomandisse antud maa osaliseks sihtotstarbe muutmiseks ja osaliseks võõrandamiseks loa andmine RT III, 12.01.2016, 9 Vabariigi Valitsus korraldus 9 07.01.2016 - …
Vabariigi Valitsuse 1. aprilli 2010. a korralduse nr 118 „Veemajanduskavade kinnitamine“ kehtetuks tunnistamine RT III, 12.01.2016, 8 Vabariigi Valitsus korraldus 8
Vabariigi Valitsuse 20. jaanuari 2015. a korralduse nr 27 „Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi koosseisu kinnitamine“ muutmine RT III, 12.01.2016, 7 Vabariigi Valitsus korraldus 7
Tallinna Tehnikaülikoolile tegevustoetuse eraldamiseks sõlmitava 2016.–2018. kalendriaasta halduslepingu eelnõu heakskiitmine ja volituse andmine RT III, 12.01.2016, 6 Vabariigi Valitsus korraldus 6 07.01.2016 - …
Eesti Kunstiakadeemiale tegevustoetuse eraldamiseks sõlmitava 2016.–2018. kalendriaasta halduslepingu eelnõu heakskiitmine ja volituse andmine RT III, 12.01.2016, 5 Vabariigi Valitsus korraldus 5 07.01.2016 - …
Tartu Ülikoolile tegevustoetuse eraldamiseks sõlmitava 2016.–2018. kalendriaasta halduslepingu eelnõu heakskiitmine ja volituse andmine RT III, 12.01.2016, 4 Vabariigi Valitsus korraldus 4 07.01.2016 - …

Kokku: 23| Näitan: 1- 20|Näita kõiki