Ilmumas ja ilmunud

RT IV, 12.01.2018

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Lastevanemate poolt kaetavate kulude maksmise korra kehtestamine Lohusuu Kooli lasteaiarühmas RT IV, 12.01.2018, 32 Lohusuu Vallavolikogu määrus 3 15.01.2018 - kehtetu
Toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavate eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine RT IV, 12.01.2018, 31 Mustvee Linnavolikogu määrus 4 15.01.2018 - kehtetu
Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine RT IV, 12.01.2018, 30 Mustvee Linnavolikogu määrus 5 15.01.2018 - kehtetu
Eluruumide alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel RT IV, 12.01.2018, 29 Lohusuu Vallavolikogu määrus 3 15.01.2018 - kehtetu
Lastevanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine RT IV, 12.01.2018, 28 Suure-Jaani Vallavolikogu määrus 89 01.09.2018 - kehtetu
Lapsehoiuteenuse hüvitise määr 2018. aastal RT IV, 12.01.2018, 27 Tallinna Linnavalitsus määrus 1 15.01.2018 - 31.12.2018
Koolieelse eralasteasutuse toetuse suurus 2018. aastal RT IV, 12.01.2018, 26 Tallinna Linnavalitsus määrus 2 15.01.2018 - 31.12.2018
Rapla valla Juuru osavalla põhimäärus RT IV, 12.01.2018, 25 Rapla Vallavolikogu määrus 25 15.01.2018 - …
Rapla valla Kaiu osavalla põhimäärus RT IV, 12.01.2018, 24 Rapla Vallavolikogu määrus 26 15.01.2018 - …
Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine RT IV, 12.01.2018, 23 Elva Vallavalitsus määrus 2 15.01.2018 - …
Rae valla hallatavate munitsipaalharidusasutuste õpetaja, treeneri ja õpetajat abistava töötaja töötasu alammäärade kinnitamine RT IV, 12.01.2018, 22 Rae Vallavalitsus määrus 8 15.01.2018 - kehtetu
Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel RT IV, 12.01.2018, 21 Avinurme Vallavolikogu määrus 63 15.01.2018 - kehtetu
Rae valla hallatavate munitsipaalharidusasutuste õpetaja, treeneri ja õpetajat abistava töötaja töötasu alammäärade kinnitamine RT IV, 12.01.2018, 20 Rae Vallavalitsus määrus 1 15.01.2018 - …
Toimetulekutoetuse määramiseks alalise eluruumi kulude piirmäärad RT IV, 12.01.2018, 19 Kasepää Vallavolikogu määrus 4 15.01.2018 - kehtetu
Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel RT IV, 12.01.2018, 18 Saare Vallavolikogu määrus 4 15.01.2018 - kehtetu
Lapsevanema osalustasu määra kehtestamine Avinurme Lasteaias „Naerulind” RT IV, 12.01.2018, 17 Avinurme Vallavolikogu määrus 80 15.01.2018 - kehtetu
Väärteomenetluses kohtuvälise menetleja ametikohtade loetelu RT IV, 12.01.2018, 16 Tõstamaa Vallavalitsus määrus 1 15.01.2018 - kehtetu
Lapsevanemate osalustasu kinnitamine lasteaia kulude katmises RT IV, 12.01.2018, 15 Saare Vallavolikogu määrus 1 15.01.2018 - kehtetu
Väärteomenetluse seadustikust tulenevate ja riikliku järelevalve teostamise ülesannete täitmine RT IV, 12.01.2018, 14 Audru Vallavalitsus määrus 6 15.01.2018 - kehtetu
Ametikohtade loetelu, mida täitvatel ametnikel on väärteomenetluses kohtuvälise menetleja nimel osalemise õigus RT IV, 12.01.2018, 13 Pärnu Linnavalitsus määrus 5 15.01.2018 - kehtetu

Kokku: 32| Näitan: 1- 20|Näita kõiki