Ilmumas ja ilmunud

RT IV, 12.04.2016

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Puka vallavalitsuse raamatupidamise siseeeskiri RT IV, 12.04.2016, 80 Puka Vallavalitsus määrus 2 15.04.2016 - 30.09.2018
Koduteenuste osutamise tingimused ja kord Nõo vallas RT IV, 12.04.2016, 79 Nõo Vallavolikogu määrus 30 15.04.2016 - …
Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Nõo vallas RT IV, 12.04.2016, 78 Nõo Vallavolikogu määrus 5 15.04.2016 - 28.01.2018
Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine RT IV, 12.04.2016, 77 Nõo Vallavolikogu määrus 35 15.04.2016 - …
Riigi poolt rahastatava raske või sügava puudega lapse lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord Nõo vallas RT IV, 12.04.2016, 76 Nõo Vallavolikogu määrus 42 15.04.2016 - 31.03.2017
Koduteenuste osutamise tingimused ja kord RT IV, 12.04.2016, 75 Haapsalu Linnavalitsus määrus 12 15.04.2016 - kehtetu
Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Vara vallas RT IV, 12.04.2016, 74 Vara Vallavolikogu määrus 12 15.04.2016 - kehtetu
Kohtla-Järve Linnavolikogu 28. novembri 2007. a määruse nr 110 „Riigi rahastatava lapsehoiuteenuserahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord“ kehtestamine uues redaktsioonis RT IV, 12.04.2016, 73 Kohtla-Järve Linnavolikogu määrus 28 15.04.2016 - kehtetu
Hoolekandeasutusse suunamise korraldamise ja teenuse eest linnaeelarve vahenditest osalise tasumise kord RT IV, 12.04.2016, 72 Kohtla-Järve Linnavolikogu määrus 52 15.04.2016 - 31.12.2018
Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasiumi põhimäärus RT IV, 12.04.2016, 71 Kohtla-Järve Linnavolikogu määrus 72 01.05.2016 - kehtetu
Sotsiaaltoetuste määramise ning maksmise kord RT IV, 12.04.2016, 70 Kohtla-Järve Linnavolikogu määrus 32 15.04.2016 - kehtetu
Nõo vallavalitsuse põhimäärus RT IV, 12.04.2016, 69 Nõo Vallavolikogu määrus 58 15.04.2016 - 04.02.2019
Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord puudega lapse hooldajale RT IV, 12.04.2016, 68 Nõo Vallavolikogu määrus 70 15.04.2016 - 25.02.2017
„Hooldajatoetuse ning täiendavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Nõo vallas“ kinnitamine RT IV, 12.04.2016, 67 Nõo Vallavolikogu määrus 22 15.04.2016 - …
Sotsiaalhoolekande seaduses kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine RT IV, 12.04.2016, 66 Raikküla Vallavolikogu määrus 39 15.04.2016 - 14.06.2018
Piletihinna kehtestamine Manija liinipaadiga üleveol RT IV, 12.04.2016, 65 Tõstamaa Vallavalitsus määrus 31 15.04.2016 - kehtetu
Täisealisele puudega isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise ning toetuste maksmise kord Puurmani vallas RT IV, 12.04.2016, 64 Puurmani Vallavolikogu määrus 1 15.04.2016 - kehtetu
Elektriauto kasutamise kord Puurmani vallas RT IV, 12.04.2016, 63 Puurmani Vallavolikogu määrus 3 15.04.2016 - kehtetu
Laste koolieelsetes lasteasutustes ja kutseõppeasutustes toitlustamise toetamise kord RT IV, 12.04.2016, 62 Puurmani Vallavolikogu määrus 12 15.04.2016 - kehtetu
Piletihinna kehtestamine Manija liinipaadiga üleveol RT IV, 12.04.2016, 61 Tõstamaa Vallavalitsus määrus 8 15.04.2016 - …

Kokku: 80| Näitan: 1- 20|Näita kõiki