Ilmumas ja ilmunud

RT IV, 12.05.2017

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri RT IV, 12.05.2017, 26 Rõngu Vallavolikogu määrus 5 15.05.2017 - 09.03.2019
Pöide valla, Kihelkonna valla, Kuressaare linna, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla, Orissaare valla, Pihtla valla, Salme valla, Torgu valla ja Valjala valla ühinemiskokkuleppe kinnitamine RT IV, 12.05.2017, 25 Pöide Vallavolikogu otsus 19
Laimjala valla, Kihelkonna valla, Kuressaare linna, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla, Orissaare valla, Pihtla valla, Pöide valla, Salme valla, Torgu valla ja Valjala valla ühinemiskokkuleppe kinnitamine ning Laimjala vallavolikogu 23. november 2016 otsusega nr 30 kinnitatud Laimjala, valla, Kihelkonna valla, Kuressaare linna, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla, Orissaare valla, Pihtla valla, Salme valla, Torgu valla ja Valjala valla ühinemislepingu muutmine RT IV, 12.05.2017, 24 Laimjala Vallavolikogu otsus 46
Kuressaare linna, Kihelkonna valla, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla, Orissaare valla, Pihtla valla, Pöide valla, Salme valla, Torgu valla ja Valjala valla ühinemiskokkuleppe kinnitamine ning Salme Vallavolikogu 29.11.2016 otsusega nr 32 kinnitatud Kuressaare linna, Kihelkonna valla, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla, Orissaare valla, Pihtla valla, Salme valla, Torgu valla ja Valjala valla ühinemislepingu muutmine RT IV, 12.05.2017, 23 Salme Vallavolikogu otsus 17
Kohanime määramine RT IV, 12.05.2017, 22 Koigi Vallavolikogu määrus 6 15.05.2017 - …
Rohuneeme maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2017-2026 kinnitamine RT IV, 12.05.2017, 21 Viimsi Vallavolikogu määrus 6 15.05.2017 - 31.12.2026
Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord RT IV, 12.05.2017, 20 Raikküla Vallavolikogu määrus 38 15.05.2017 - kehtetu
Kihelkonna valla, Kuressaare linna, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla, Orissaare valla, Pihtla valla, Pöide valla, Salme valla, Torgu valla ja Valjala valla ühinemiskokkuleppe kinnitamine ning Kihelkonna Vallavolikogu 24.11.2016. a otsusega nr 35 kinnitatud Kihelkonna valla, Kuressaare linna, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla, Orissaare valla, Pihtla valla, Salme valla, Torgu valla ja Valjala valla ühinemislepingu muutmine RT IV, 12.05.2017, 19 Kihelkonna Vallavolikogu otsus 24
Väätsa valla Väätsa aleviku soojusmajanduse arengukava kinnitamine RT IV, 12.05.2017, 18 Väätsa Vallavolikogu määrus 5 15.05.2017 - 31.12.2030
Illuka valla 2017.aasta I lisaeelarve kinnitamine RT IV, 12.05.2017, 17 Illuka Vallavolikogu määrus 9 15.05.2017 - 31.12.2017
Illuka valla 2017. a eelarvesiseste muudatuste kinnitamine RT IV, 12.05.2017, 16 Illuka Vallavolikogu määrus 6 15.05.2017 - 31.12.2017
Loo Keskkooli arengukava kinnitamine RT IV, 12.05.2017, 15 Jõelähtme Vallavalitsus määrus 11 15.05.2017 - 31.12.2022
Kernu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava RT IV, 12.05.2017, 14 Kernu Vallavolikogu määrus 1 15.05.2017 - kehtetu
Kernu valla Aasa, Ruila ja Tuuliku aiandusühistute ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava kinnitamine RT IV, 12.05.2017, 13 Kernu Vallavolikogu määrus 10 15.05.2017 - kehtetu
Puuetega laste lapsehoiuteenuse ja toetavate sotsiaalteenuste toetamise kord RT IV, 12.05.2017, 12 Raikküla Vallavolikogu määrus 53 15.05.2017 - 14.06.2018
Kadrina valla poolt korraldatavate sotsiaalteenuste kord RT IV, 12.05.2017, 11 Kadrina Vallavolikogu määrus 56 15.05.2017 - 08.02.2018
Kadrina valla kohalike teede ja tänavate nimekirja kinnitamine RT IV, 12.05.2017, 10 Kadrina Vallavolikogu määrus 59 15.05.2017 - …
Kernu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2017-2028 kinnitamine RT IV, 12.05.2017, 9 Kernu Vallavolikogu määrus 4 15.05.2017 - 09.09.2018
Volituste andmine hajaasustuse programmist tulenevate ülesannete täitmiseks RT IV, 12.05.2017, 8 Kambja Vallavolikogu määrus 54 15.05.2017 - …
2017. aasta vallaeelarveliste toetuste liikide ja määrade kehtestamine RT IV, 12.05.2017, 7 Salme Vallavolikogu määrus 23 15.05.2017 - 31.12.2017

Kokku: 26| Näitan: 1- 20|Näita kõiki