Ilmumas ja ilmunud

RT IV, 13.01.2017

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord RT IV, 13.01.2017, 30 Kambja Vallavolikogu määrus 44 01.01.2017 - kehtetu
Koigi valla 2017. a eelarve kinnitamine RT IV, 13.01.2017, 29 Koigi Vallavolikogu määrus 1 16.01.2017 - 31.12.2017
Mustjala valla 2016. aasta lisaeelarve kinnitamine RT IV, 13.01.2017, 28 Mustjala Vallavolikogu määrus 10 31.12.2016 - 31.12.2016
Ühinemislepingu ja lisade kinnitamine RT IV, 13.01.2017, 27 Meeksi Vallavolikogu otsus 27
Albu valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2020 kinnitamine RT IV, 13.01.2017, 26 Albu Vallavolikogu määrus 11 16.01.2017 - 31.12.2020
Õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2017. eelarveaastaks RT IV, 13.01.2017, 25 Haapsalu Linnavalitsus määrus 1 16.01.2017 - 31.12.2017
Albu valla 2016. aasta 3. lisaeelarve RT IV, 13.01.2017, 24 Albu Vallavolikogu määrus 13 31.12.2016 - 31.12.2016
Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi arengukava aastateks 2017-2019 kinnitamine RT IV, 13.01.2017, 23 Kohtla-Järve Linnavalitsus määrus 3 16.01.2017 - 31.12.2019
Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasiumi arengukava aastateks 2017-2019 kinnitamine RT IV, 13.01.2017, 22 Kohtla-Järve Linnavalitsus määrus 2 16.01.2017 - 31.12.2019
Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasiumi arengukava aastateks 2017-2019 kinnitamine RT IV, 13.01.2017, 21 Kohtla-Järve Linnavalitsus määrus 1 16.01.2017 - 31.12.2019
Võru linna 2017. aasta eelarve RT IV, 13.01.2017, 20 Võru Linnavolikogu määrus 1 18.01.2017 - 31.12.2017
Paistu valla omandis olevate eluruumide valdamise, kasutamise ja käsutamise kord RT IV, 13.01.2017, 19 Paistu Vallavalitsus määrus 2 16.01.2017 - kehtetu
Laste Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord RT IV, 13.01.2017, 18 Harku Vallavalitsus määrus 11 16.01.2017 - …
Are valla jäätmehoolduseeskiri RT IV, 13.01.2017, 17 Are Vallavolikogu määrus 3 16.01.2017 - kehtetu
Koolieelses lasteasutuses toitlustustasu ja muude kulude lapsevanemate poolt kaetava osa tasumise kord RT IV, 13.01.2017, 16 Tamsalu Vallavalitsus määrus 12 16.01.2017 - kehtetu
Paide linna lasteaedadesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord RT IV, 13.01.2017, 15 Paide Linnavalitsus määrus 13 16.01.2017 - …
Harku Vallavalitsuse 30.12.2015 määruse nr 11 „Laste Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord” muutmine RT IV, 13.01.2017, 14 Harku Vallavalitsus määrus 2
Tamsalu Vallavalitsuse 28.11.2006 määruse nr 12 „Koolieelses lasteasutuses toitlustustasu ja muude kulude lapsevanema poolt kaetava osa tasumise kord“ kehtetuks tunnistamine RT IV, 13.01.2017, 13 Tamsalu Vallavalitsus määrus 1
Tarvastu Gümnaasiumi põhimäärus RT IV, 13.01.2017, 12 Tarvastu Vallavolikogu määrus 9 16.01.2017 - kehtetu
Paistu Vallavalitsuse 21.03.2005 määruse nr 2 „Paistu valla omandis olevate eluruumide valdamise, kasutamise ja käsutamise kord“ kehtetuks tunnistamine RT IV, 13.01.2017, 11 Viljandi Vallavalitsus määrus 1

Kokku: 30| Näitan: 1- 20|Näita kõiki