Ilmumas ja ilmunud

RT IV, 13.09.2018

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Maardu linna avaliku korra ja heakorra eeskirja kinnitamine RT IV, 13.09.2018, 49 Maardu Linnavolikogu määrus 50 16.09.2018 - kehtetu
Sillamäe linna hankekord RT IV, 13.09.2018, 48 Sillamäe Linnavalitsus määrus 10 16.09.2018 - …
Täisealise isiku hoolduse määramise ja osutamise kord RT IV, 13.09.2018, 47 Audru Vallavalitsus määrus 4 01.01.2019 - kehtetu
Audru valla „Aasta õpetaja“ statuut RT IV, 13.09.2018, 46 Audru Vallavolikogu määrus 8 16.09.2018 - kehtetu
Korruptsiooni ennetamine Valga valla töökorralduses RT IV, 13.09.2018, 45 Valga Vallavalitsus määrus 14 16.09.2018 - …
Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri RT IV, 13.09.2018, 44 Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus määrus 28 16.09.2018 - …
Rae valla korraldatavate elutähtsate teenuste kirjeldus ja toimepidevuse nõuded RT IV, 13.09.2018, 43 Rae Vallavalitsus määrus 21 16.09.2018 - …
Kallaste laevaremondi slipi ja selle territooriumi kasutamise hinnakirja kehtestamine RT IV, 13.09.2018, 42 Peipsiääre Vallavolikogu määrus 34 16.09.2018 - …
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord RT IV, 13.09.2018, 41 Tõstamaa Vallavolikogu määrus 33 01.01.2019 - kehtetu
Munitsipaalhuvikoolide põhimääruste kinnitamine RT IV, 13.09.2018, 40 Pärnu Linnavolikogu määrus 9 16.09.2018 - …
Paikuse Kultuurirahastu RT IV, 13.09.2018, 39 Paikuse Vallavolikogu määrus 4 16.09.2018 - kehtetu
Haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordiprojektide toetus RT IV, 13.09.2018, 38 Pärnu Linnavolikogu määrus 12 16.09.2018 - kehtetu
Sporditegevuse toetamise kord RT IV, 13.09.2018, 37 Paikuse Vallavolikogu määrus 14 16.09.2018 - kehtetu
Pärnu linna huvihariduse ja huvitegevuse toetuse ning stipendiumi määramise kord RT IV, 13.09.2018, 36 Pärnu Linnavolikogu määrus 24 16.09.2018 - …
Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord RT IV, 13.09.2018, 35 Paikuse Vallavolikogu määrus 3 01.01.2019 - kehtetu
Sünnitoetuse ja esimesse klassi õppima asumise toetuse maksmise tingimused ja kord RT IV, 13.09.2018, 34 Pärnu Linnavolikogu määrus 9 01.01.2019 - kehtetu
Riigieelarvest määratud toetusest rahastatavate sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord RT IV, 13.09.2018, 33 Pärnu Linnavolikogu määrus 3 01.01.2019 - kehtetu
Audru valla sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord RT IV, 13.09.2018, 32 Audru Vallavolikogu määrus 7 01.01.2019 - kehtetu
Noorteühingute, noorteprogrammide ja noorteprojektide vallaeelarvest toetamise põhimõtted, toetuse taotlemise ja maksmise tingimused ja kord RT IV, 13.09.2018, 31 Audru Vallavolikogu määrus 25 16.09.2018 - kehtetu
Sotsiaaltoetuste kord RT IV, 13.09.2018, 30 Pärnu Linnavolikogu määrus 21 01.01.2019 - kehtetu

Kokku: 49| Näitan: 1- 20|Näita kõiki