Ilmumas ja ilmunud

RT IV, 13.12.2017

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Volikogu tööst osavõtu eest tasu maksmise kord RT IV, 13.12.2017, 69 Tõlliste Vallavolikogu määrus 23 01.01.2018 - kehtetu
Vigala Vallavalitsuse palgajuhend RT IV, 13.12.2017, 68 Vigala Vallavolikogu määrus 2 01.01.2018 - kehtetu
Pärnu Linnavalitsuse teenistujate värbamise ja valiku kord RT IV, 13.12.2017, 67 Pärnu Linnavalitsus määrus 5 16.12.2017 - kehtetu
Tartu Lasteaia Midrimaa põhimäärus RT IV, 13.12.2017, 66 Tartu Linnavolikogu määrus 2 16.12.2017 - …
Tartu Lasteaia Kivike põhimäärus RT IV, 13.12.2017, 65 Tartu Linnavolikogu määrus 1 16.12.2017 - …
Puurmani valla ametiasutuse palgajuhend RT IV, 13.12.2017, 64 Puurmani Vallavolikogu määrus 5 01.01.2018 - kehtetu
Volikogu töökord RT IV, 13.12.2017, 63 Paikuse Vallavolikogu määrus 2 01.01.2018 - kehtetu
Ametnike värbamise ja valiku kord RT IV, 13.12.2017, 62 Paikuse Vallavalitsus määrus 2 16.12.2017 - kehtetu
Paikuse Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseis, ametnikele esitatavad nõuded ja palgajuhend RT IV, 13.12.2017, 61 Paikuse Vallavolikogu määrus 1 01.01.2018 - kehtetu
Palupera Vallavalitsuse ametnike värbamise ja valiku kord RT IV, 13.12.2017, 60 Palupera Vallavalitsus määrus 1 16.12.2017 - kehtetu
Vallavolikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse maksmise kord RT IV, 13.12.2017, 59 Karula Vallavolikogu määrus 13 01.01.2018 - kehtetu
Tallinna Linnavolikogu esimehele ja aseesimehele ning Tallinna Linnavalitsuse liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord RT IV, 13.12.2017, 58 Tallinna Linnavolikogu määrus 12 01.01.2018 - …
Tallinna linna ametiasutuste palgajuhend RT IV, 13.12.2017, 57 Tallinna Linnavolikogu määrus 18 01.01.2018 - …
Puurmani Lasteaed Siilipesa lasteaiaõpetajate töötasu alammäära kinnitamine RT IV, 13.12.2017, 56 Puurmani Vallavolikogu määrus 3 01.01.2018 - kehtetu
Kareda Vallavalitsuse palgajuhend RT IV, 13.12.2017, 55 Kareda Vallavolikogu määrus 7 01.01.2018 - kehtetu
Vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmetele volikogu ja valitsuse tööst osavõtu tasu suurus ning volikogu ja valitsuse ülesannete täitmisel tehtud kulutuste hüvitamise ulatus ja kord RT IV, 13.12.2017, 54 Pajusi Vallavolikogu määrus 4 01.01.2018 - kehtetu
Pärnu Linnavalitsuse palgajuhend RT IV, 13.12.2017, 53 Pärnu Linnavolikogu määrus 47 16.12.2017 - kehtetu
Ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded RT IV, 13.12.2017, 52 Pärnu Linnavolikogu määrus 9 01.01.2018 - kehtetu
Pärnu Linnavalitsuse töökord RT IV, 13.12.2017, 51 Pärnu Linnavolikogu määrus 23 16.12.2017 - kehtetu
Volikogu õigusaktide eelnõude normitehnika nõuded RT IV, 13.12.2017, 50 Pärnu Linnavolikogu määrus 36 01.01.2018 - kehtetu

Kokku: 69| Näitan: 1- 20|Näita kõiki