Ilmumas ja ilmunud

RT IV, 14.04.2018

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Riigihalduse ministri 22.02.2018 määrusest nr 14 „Hajaasustuse programm“ tulenevate ülesannete delegeerimine Viimsi Vallavalitsusele RT IV, 14.04.2018, 47 Viimsi Vallavolikogu määrus 9 17.04.2018 - …
Väärteomenetluses Mustvee Vallavalitsuse nimel osalevate ametikohtade kinnitamine RT IV, 14.04.2018, 46 Mustvee Vallavalitsus määrus 12 17.04.2018 - …
Mustvee Lasteaia põhimäärus RT IV, 14.04.2018, 45 Mustvee Vallavalitsus määrus 11 01.09.2018 - …
Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord RT IV, 14.04.2018, 44 Tõrva Vallavalitsus määrus 6 17.04.2018 - …
Haapsalu linna huvikoolide õppetasude määrad, soodustuste andmise ja õppetasu maksmise kord RT IV, 14.04.2018, 43 Haapsalu Linnavalitsus määrus 3 17.04.2018 - …
Viimsi valla koolieelse lasteasutuse, üldhariduskooli ja huvikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi tingimused ja kord RT IV, 14.04.2018, 42 Viimsi Vallavalitsus määrus 10 17.04.2018 - …
Viimsi valla 2018. a huvihariduse ja -tegevuse toetuse eraldamise tingimused ja kord RT IV, 14.04.2018, 41 Viimsi Vallavolikogu määrus 7 17.04.2018 - 31.12.2018
Riigi tegevusvarudest eraldatud konservide jaotamise kord RT IV, 14.04.2018, 40 Laheda Vallavalitsus määrus 2 17.04.2018 - kehtetu
Kohanime määramine RT IV, 14.04.2018, 39 Jõelähtme Vallavalitsus määrus 25 17.04.2018 - kehtetu
Laheda Vallavalitsuse 2. märtsi 2017.a määruse nr 2 „Riigi tegevusvarudest eraldatud konservide jaotamise kord“ kehtetuks tunnistamine RT IV, 14.04.2018, 38 Põlva Vallavalitsus määrus 7
Jõelähtme Vallavalitsuse 30.10.2009 määruse nr 25 "Kohanime määramine" kehtetuks tunnistamine RT IV, 14.04.2018, 37 Jõelähtme Vallavalitsus määrus 7
Viimsi Vallavalitsuse 13. aprilli 2012 määruse nr 10 „Viimsi valla koolieelse lasteasutuse, üldhariduskooli ja huvikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi tingimused ja kord“ muutmine RT IV, 14.04.2018, 36 Viimsi Vallavalitsus määrus 7
Haapsalu Linnavalitsuse 26.04.2017 määruse nr 3„Haapsalu linna huvikoolide õppetasude määrad, soodustuste andmine ja õppetasu maksmise kord“ muutmine RT IV, 14.04.2018, 35 Haapsalu Linnavalitsus määrus 5
Elukohajärgse munitsipaalkooli määramine RT IV, 14.04.2018, 34 Vändra Vallavalitsus määrus 18 17.04.2018 - kehtetu
Elukohajärgse munitsipaalkooli määramine RT IV, 14.04.2018, 33 Halinga Vallavalitsus määrus 2 17.04.2018 - kehtetu
Sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord Taheva vallas RT IV, 14.04.2018, 32 Taheva Vallavolikogu määrus 4 17.04.2018 - kehtetu
Elukohajärgse munitsipaalkooli määramine RT IV, 14.04.2018, 31 Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus määrus 8 17.04.2018 - …
Sotsiaaltoetuste taotlemise ja maksmise kord Taheva vallas RT IV, 14.04.2018, 30 Taheva Vallavolikogu määrus 3 17.04.2018 - kehtetu
Hoolduse seadmise, hooldaja määramise, hooldajatoetuse ja puudega inimese toetuse määramise ja maksmise kord RT IV, 14.04.2018, 29 Valga Linnavolikogu määrus 2 17.04.2018 - kehtetu
Pädevuse delegeerimine RT IV, 14.04.2018, 28 Karula Vallavolikogu määrus 4 17.04.2018 - kehtetu

Kokku: 47| Näitan: 1- 20|Näita kõiki