Ilmumas ja ilmunud

RT IV, 14.05.2013

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Lihula valla ametiasutuse hallatavate asutuste töötajate palgamäärad ja palgatingimused RT IV, 14.05.2013, 70 Lihula Vallavolikogu määrus 5 17.05.2013 - 04.04.2015
Põltsamaa linna ametiasutuse ja ametiasutuse hallatavate asutuste raamatupidamise sise-eeskiri RT IV, 14.05.2013, 69 Põltsamaa Linnavalitsus määrus 37 17.05.2013 - kehtetu
Veriora Vallavalitsuse teenistujate, töötajate ja hallatavate asutuste töötajate koosseisude struktuuri kinnitamine RT IV, 14.05.2013, 68 Veriora Vallavolikogu määrus 1 17.05.2013 - kehtetu
Kõue Vallavalitsuse teenistujate koosseis ja palgakorralduse alused RT IV, 14.05.2013, 67 Kõue Vallavolikogu määrus 4 17.05.2013 - kehtetu
Eestkoste korraldamise ja teostamise kord RT IV, 14.05.2013, 66 Tallinna Linnavalitsus määrus 118 17.05.2013 - 18.03.2016
Vältimatu sotsiaalabi osutamise tingimused ja kord RT IV, 14.05.2013, 65 Tallinna Linnavalitsus määrus 61 17.05.2013 - 18.03.2016
Linnaosade valitsuste ja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ülesanded lapse perekonnas hooldamise korraldamisel RT IV, 14.05.2013, 64 Tallinna Linnavalitsus määrus 1 17.05.2013 - 18.03.2016
Juuru Vallavalitsuse (asutusena) struktuur ja teenistuskohtade koosseis RT IV, 14.05.2013, 63 Juuru Vallavolikogu määrus 80 17.05.2013 - 06.01.2019
Narva-Jõesuu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse kord RT IV, 14.05.2013, 62 Narva-Jõesuu Linnavolikogu määrus 59 17.05.2013 - 31.12.2018
Lasteaiatasu määrad ja maksmise kord RT IV, 14.05.2013, 61 Rae Vallavolikogu määrus 104 17.05.2013 - 29.11.2014
Taheva valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskiri RT IV, 14.05.2013, 60 Taheva Vallavolikogu määrus 7 17.05.2013 - …
Taheva valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskiri RT IV, 14.05.2013, 59 Taheva Vallavolikogu määrus 6 17.05.2013 - …
Puiga Raamatukogu põhimäärus RT IV, 14.05.2013, 58 Võru Vallavolikogu määrus 82 17.05.2013 - …
Võru Kesklinna Kooli põhimäärus RT IV, 14.05.2013, 57 Võru Linnavalitsus määrus 2 01.08.2013 - 15.05.2016
Põlgaste lasteaia põhimäärus RT IV, 14.05.2013, 56 Kanepi Vallavolikogu määrus 9 17.05.2013 - 05.05.2018
Ametnike värbamise ja valiku kord RT IV, 14.05.2013, 55 Kanepi Vallavalitsus määrus 1 01.06.2013 - 02.12.2017
Martna Lasteaia hoolekogu põhimääruse kinnitamine RT IV, 14.05.2013, 54 Martna Vallavalitsus määrus 4 17.05.2013 - …
Suure-Jaani valla 2013. aasta teehoiuinvesteeringute kava RT IV, 14.05.2013, 53 Suure-Jaani Vallavolikogu määrus 98 17.05.2013 - 31.12.2013
Lavassaare Lasteaed-algkooli lasteia- ja õpilaskoha tegevuskulude maksumuse kinnitamine 2013. aastaks RT IV, 14.05.2013, 52 Lavassaare Vallavalitsus määrus 1 17.05.2013 - 31.12.2013
Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine RT IV, 14.05.2013, 51 Puka Vallavolikogu määrus 5 17.05.2013 - 12.07.2015

Kokku: 70| Näitan: 1- 20|Näita kõiki