Ilmumas ja ilmunud

RT IV, 14.06.2018

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Viimsi Vallavalitsuse 2. veebruari 2007 määruse nr 9 „Viimsi Vallavalitsuse arendusameti põhimäärus“ kehtetuks tunnistamine RT IV, 14.06.2018, 27 Viimsi Vallavalitsus määrus 10
Korruptsioonivastase seaduse rakendamise kord RT IV, 14.06.2018, 26 Sonda Vallavolikogu määrus 5 17.06.2018 - kehtetu
Sõidupiletihinna kehtestamine RT IV, 14.06.2018, 25 Kiviõli Linnavolikogu määrus 44 17.06.2018 - kehtetu
Liiklusseadusega kohalikule omavalitsusele antud liikluse korraldamise ja liiklusohutuse tagamise õiguse delegeerimine RT IV, 14.06.2018, 24 Sonda Vallavolikogu määrus 17 17.06.2018 - kehtetu
Ülesannete delegeerimine Sonda Vallavalitsusele RT IV, 14.06.2018, 23 Sonda Vallavolikogu määrus 3 17.06.2018 - kehtetu
Lüganuse Keskkooli põhimäärus RT IV, 14.06.2018, 22 Lüganuse Vallavolikogu määrus 33 01.09.2018 - kehtetu
Kunda Hooldekodu põhimäärus RT IV, 14.06.2018, 21 Kunda Linnavalitsus määrus 1 01.07.2018 - kehtetu
Vallavara valdamise, kasutamise ja käsutamise kord RT IV, 14.06.2018, 20 Vara Vallavolikogu määrus 14 17.06.2018 - kehtetu
Alatskivi vallavara valdamise, kasutamise ja käsutamise kord RT IV, 14.06.2018, 19 Alatskivi Vallavolikogu määrus 5 17.06.2018 - kehtetu
Kallaste linnavara eeskirja kehtestamine RT IV, 14.06.2018, 18 Kallaste Linnavolikogu määrus 8 17.06.2018 - kehtetu
Vallavara valitsemise kord RT IV, 14.06.2018, 17 Pala Vallavolikogu määrus 14 17.06.2018 - kehtetu
Kallaste linna omandis olevate eluruumide kasutamise, käsutamise ja valdamise kord RT IV, 14.06.2018, 16 Kallaste Linnavolikogu määrus 4 17.06.2018 - kehtetu
Viru-Nigula Sotsiaalhoolekande Keskuse põhimäärus RT IV, 14.06.2018, 15 Viru-Nigula Vallavalitsus määrus 15 01.07.2018 - …
Kunda Ühisgümnaasiumi põhimäärus RT IV, 14.06.2018, 14 Kunda Linnavalitsus määrus 7 17.06.2018 - kehtetu
Koduteenuste osutamise tingimused ja kord uus redaktsioon RT IV, 14.06.2018, 13 Pala Vallavolikogu määrus 7 17.06.2018 - kehtetu
Koduteenuste osutamise tingimused ja kord RT IV, 14.06.2018, 12 Alatskivi Vallavolikogu määrus 11 17.06.2018 - kehtetu
Koduteenuste osutamise tingimused ja kord RT IV, 14.06.2018, 11 Kallaste Linnavolikogu määrus 3 17.06.2018 - kehtetu
Korruptsioonivastase seaduse rakendamine RT IV, 14.06.2018, 10 Lüganuse Vallavolikogu määrus 24 17.06.2018 - …
Sõidupiletihinna kehtestamine RT IV, 14.06.2018, 9 Lüganuse Vallavolikogu määrus 23 17.06.2018 - …
Määruste kehtetuks tunnistamine RT IV, 14.06.2018, 8 Lüganuse Vallavolikogu määrus 22

Kokku: 27| Näitan: 1- 20|Näita kõiki