Ilmumas ja ilmunud

RT I, 14.07.2020

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Biometaani transpordisektoris tarbimise toetamise tingimused RT I, 14.07.2020, 26 Majandus- ja taristuminister määrus 135 17.07.2020 - …
Majandus- ja taristuministri 24. novembri 2015. a määruse nr 135 „Biometaani transpordisektoris tarbimise toetamise tingimused” muutmine RT I, 14.07.2020, 25 Majandus- ja taristuminister määrus 44
Põhikooli riiklik õppekava RT I, 14.07.2020, 24 Vabariigi Valitsus määrus 1 17.07.2020 - 05.03.2021
Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuse ning riigieksamitunnistuse statuut ja vormid RT I, 14.07.2020, 23 Vabariigi Valitsus määrus 113 17.07.2020 - 31.07.2020
Eesti hariduse infosüsteemi asutamine ning põhimäärus RT I, 14.07.2020, 22 Vabariigi Valitsus määrus 265 17.07.2020 - 31.07.2020
Mootorsõidukijuhi ja mootorsõiduki juhtimisõiguse taotleja ning trammijuhi ja trammi juhtimisõiguse taotleja tervisekontrolli tingimused ja kord ning tervisenõuded, sealhulgas meditsiinilised vastunäidustused, mille korral mootorsõiduki ja trammi juhtimine ei ole lubatud RT I, 14.07.2020, 21 Vabariigi Valitsus määrus 80 17.07.2020 - …
Jõgeva maakonna kaitsealuste parkide piirid RT I, 14.07.2020, 20 Vabariigi Valitsus määrus 212 24.07.2020 - …
Võru maakonna parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine RT I, 14.07.2020, 19 Vabariigi Valitsus määrus 59 24.07.2020 - …
Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses eesti keele kui teise keele eksami sooritamise tingimustega põhikooli lõpetamisel RT I, 14.07.2020, 18 Vabariigi Valitsus määrus 58
Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2011. a määruse nr 80 „Mootorsõidukijuhi ja mootorsõiduki juhtimisõiguse taotleja ning trammijuhi ja trammi juhtimisõiguse taotleja tervisekontrolli tingimused ja kord ning tervisenõuded, sealhulgas meditsiinilised vastunäidustused, mille korral mootorsõiduki ja trammi juhtimine ei ole lubatud” muutmine RT I, 14.07.2020, 17 Vabariigi Valitsus määrus 57
Kavilda ürgoru maastikukaitseala kaitse-eeskiri RT I, 14.07.2020, 16 Vabariigi Valitsus määrus 56 24.07.2020 - …
Tootmis- ja turustamiskavade toetus RT I, 14.07.2020, 15 Maaeluminister määrus 18 17.07.2020 - …
Jõgeva maakonna parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine RT I, 14.07.2020, 14 Vabariigi Valitsus määrus 55 24.07.2020 - …
Eesti akrediteerimisasutuse võetava aastatasu määramise põhimõtted ja tasu määrad RT I, 14.07.2020, 13 Majandus- ja taristuminister määrus 54 01.01.2023 - …
Eesti akrediteerimisasutuse võetava aastatasu määramise põhimõtted ja tasu määrad RT I, 14.07.2020, 12 Majandus- ja taristuminister määrus 54 01.01.2021 - 31.12.2022
Maaeluministri 21. märtsi 2016. a määruse nr 18 „Tootmis- ja turustamiskavade toetus” muutmine RT I, 14.07.2020, 11 Maaeluminister määrus 54
Majandus- ja taristuministri 9. septembri 2016. a määruse nr 54 „Eesti akrediteerimisasutuse võetava aastatasu määramise põhimõtted ja tasu määrad” muutmine RT I, 14.07.2020, 10 Majandus- ja taristuminister määrus 43
Päästeteenistujate palgamäärad, põhipalga määramise ja päästeteenistujatele muutuvpalga maksmise kord RT I, 14.07.2020, 9 Siseminister määrus 19 20.06.2024 - …
Päästeteenistujate palgamäärad, põhipalga määramise ja päästeteenistujatele muutuvpalga maksmise kord RT I, 14.07.2020, 8 Siseminister määrus 19 17.07.2020 - 19.06.2024
Sisekaitseakadeemia politseiametnike ametikohad ja nendele kinnitatud teenistusastmed ning Päästekolledži ametikohtade vastavus päästeteenistujate ametinimetustele RT I, 14.07.2020, 7 Siseminister määrus 8 20.06.2024 - …

Kokku: 26| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json