Ilmumas ja ilmunud

RT IV, 14.09.2018

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Õpilaste sõidukulude kompenseerimise ulatus ja kord Aegviidu vallas RT IV, 14.09.2018, 51 Aegviidu Vallavolikogu määrus 16 17.09.2018 - kehtetu
Ametisõidukite ja isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamise kord RT IV, 14.09.2018, 50 Raasiku Vallavalitsus määrus 6 17.09.2018 - …
Ülesannete täitmise delegeerimine RT IV, 14.09.2018, 49 Peipsiääre Vallavolikogu määrus 38 17.09.2018 - …
Võru linna 2018. aasta lisaeelarve RT IV, 14.09.2018, 48 Võru Linnavolikogu määrus 13 17.09.2018 - 31.12.2018
Aegviidu Vallavolikogu 26.10.2011 määruse nr 16 „Õpilaste sõidukulude kompenseerimise ulatus ja kord Aegviidu vallas“ kehtetuks tunnistamine RT IV, 14.09.2018, 47 Anija Vallavolikogu määrus 3
Koeru Muusikakooli õppekulu osaliseks katmiseks lapsevanema poolt makstava õppetasu suuruse kinnitamine RT IV, 14.09.2018, 46 Koeru Vallavalitsus määrus 8 17.09.2018 - kehtetu
Sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud küsimuste lahendamise delegeerimine RT IV, 14.09.2018, 45 Laekvere Vallavolikogu määrus 3 17.09.2018 - kehtetu
Mooste Lasteaia Tammetõru, Mooste Lapsehoiu, Kauksi Põhikooli, Kauksi Lapsehoiu ja Rasina Lapsehoiu personali toidukorra maksumuse kehtestamine RT IV, 14.09.2018, 44 Mooste Vallavalitsus määrus 5 01.10.2018 - kehtetu
Toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavate eluruumi alaliste kulude piirmäärad RT IV, 14.09.2018, 43 Laekvere Vallavolikogu määrus 7 17.09.2018 - kehtetu
Viru-Kabala Raamatukogu kasutamise eeskirjade kehtestamine RT IV, 14.09.2018, 42 Rägavere Vallavolikogu määrus 67 17.09.2018 - kehtetu
Sotsiaalteenuste osutamise kord Laekvere vallas RT IV, 14.09.2018, 41 Laekvere Vallavolikogu määrus 10 17.09.2018 - kehtetu
Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise kord RT IV, 14.09.2018, 40 Vinni Vallavolikogu määrus 3 17.09.2018 - kehtetu
Mooste Vallavalitsuse 12. detsembri 2014. a määruse nr 5 „Mooste Lasteaia Tammetõru, Mooste Lapsehoiu, Kauksi Põhikooli, Kauksi Lapsehoiu ja Rasina Lapsehoiu personali toidukorra maksumuse kehtestamine“ kehtetuks tunnistamine RT IV, 14.09.2018, 39 Põlva Vallavalitsus määrus 13
Tugiisikuteenuse osutamise ja tasustamise kord RT IV, 14.09.2018, 38 Vinni Vallavolikogu määrus 4 17.09.2018 - kehtetu
Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord RT IV, 14.09.2018, 37 Rägavere Vallavolikogu määrus 3 17.09.2018 - kehtetu
Ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded RT IV, 14.09.2018, 36 Rägavere Vallavolikogu määrus 8 17.09.2018 - kehtetu
Mõedaku Spordibaasi põhimääruse kinnitamine RT IV, 14.09.2018, 35 Rägavere Vallavolikogu määrus 24 17.09.2018 - kehtetu
Rägavere valla taksoveo eeskirja kehtestamine RT IV, 14.09.2018, 34 Rägavere Vallavolikogu määrus 54 17.09.2018 - kehtetu
Tornimäe Lasteaia põhimäärus RT IV, 14.09.2018, 33 Pöide Vallavolikogu määrus 20 17.09.2018 - kehtetu
Valjala Lasteaia põhimäärus RT IV, 14.09.2018, 32 Valjala Vallavolikogu määrus 3 17.09.2018 - kehtetu

Kokku: 51| Näitan: 1- 20|Näita kõiki