Ilmumas ja ilmunud

RT I, 14.10.2014

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Riigi keskkonnakaitseinspektori vormi- ja eririietuse väljaandmise ja kandmise kord RT I, 14.10.2014, 16 Keskkonnaminister määrus 41 17.10.2014 - kehtetu
Riigi keskkonnakaitseinspektori vormi- ja eririietuse väljaandmise ja kandmise kord RT I, 14.10.2014, 15 Keskkonnaminister määrus 43 17.10.2014 - …
Isikut tõendavate dokumentide andmekogu pidamise põhimäärus RT I, 14.10.2014, 14 Vabariigi Valitsus määrus 109 20.10.2014 - 30.11.2014
Isikutunnistuse, elamisloakaardi, digitaalse isikutunnistuse, Eesti kodaniku passi, meremehe teenistusraamatu, välismaalase passi, ajutise reisidokumendi, pagulase reisidokumendi või meresõidutunnistuse väljaandmise taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu ning väljaandmise tähtajad RT I, 14.10.2014, 13 Vabariigi Valitsus määrus 361 20.10.2014 - 30.11.2014
Eesti Vabariigi välja antava elamisloakaardi vormi ja tehnilise kirjelduse ning elamisloakaardile kantavate andmete loetelu kehtestamine ja elamisloakaardile kantavate digitaalsete andmete kehtivusaja määramine RT I, 14.10.2014, 12 Vabariigi Valitsus määrus 170 20.10.2014 - 31.12.2015
Vabariigi Valitsuse liikmele tööandja eluruumi andmise tingimused ja kord RT I, 14.10.2014, 11 Vabariigi Valitsus määrus 321 17.10.2014 - …
Strateegiliste arengukavade liigid ning nende koostamise, täiendamise, elluviimise, hindamise ja aruandluse kord RT I, 14.10.2014, 10 Vabariigi Valitsus määrus 302 17.10.2014 - 31.12.2017
Pühendusnimede määramise kord RT I, 14.10.2014, 9 Vabariigi Valitsus määrus 227 17.10.2014 - …
Kohanimenõukogu põhimäärus RT I, 14.10.2014, 8 Vabariigi Valitsus määrus 240 17.10.2014 - 31.08.2015
Abielu sõlmimise ja lahutamise kinnitamise pädevuse saamiseks notarite atesteerimise kord RT I, 14.10.2014, 7 Vabariigi Valitsus määrus 58 17.10.2014 - …
Tööinspektsiooni põhimäärus RT I, 14.10.2014, 6 Sotsiaalminister määrus 67 17.10.2014 - 18.01.2015
Looma tekitatud kahju hindamise metoodika, kahju hüvitamise täpsustatud ulatus ja hüvitamise kord ning kahjustuste vältimise abinõudele tehtud kulutuste hüvitamise täpsustatud ulatus ja kord RT I, 14.10.2014, 5 Keskkonnaminister määrus 40 17.10.2014 - …
Sotsiaalministri 17. oktoobri 2007. a määruse nr 67 „Tööinspektsiooni põhimäärus” muutmine RT I, 14.10.2014, 4 Tervise- ja tööminister määrus 60
Isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel antud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine RT I, 14.10.2014, 3 Vabariigi Valitsus määrus 157
Vabariigi Valitsuse määruste muutmine tulenevalt Vabariigi Valitsuse seaduse muudatustest RT I, 14.10.2014, 2 Vabariigi Valitsus määrus 156
Keskkonnaministri 10. septembri 2008. a määruse nr 40 „Looma tekitatud kahju hindamise metoodika, kahju hüvitamise täpsustatud ulatus ja hüvitamise kord ning kahjustuste vältimise abinõudele tehtud kulutuste hüvitamise täpsustatud ulatus ja kord” muutmine RT I, 14.10.2014, 1 Keskkonnaminister määrus 42

Kokku: 16| Näitan: 1- 16|Näita kõiki

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane