Ilmumas ja ilmunud

RT IV, 14.11.2013

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Volikogu töökord RT IV, 14.11.2013, 32 Surju Vallavolikogu määrus 6 20.02.2012 - 07.04.2018
Vinni Lasteaia „Tõruke“ põhimääruse kinnitamine RT IV, 14.11.2013, 31 Vinni Vallavolikogu määrus 30 22.12.2010 - 13.12.2015
Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord RT IV, 14.11.2013, 30 Sõmeru Vallavolikogu määrus 56 30.10.2007 - 31.03.2016
Antsla valla eelarve koostamise, täitmise ja tegemata jäänud väljaminekute kavandamise korra kehtestamine RT IV, 14.11.2013, 29 Antsla Vallavalitsus määrus 16 05.11.2012 - 01.11.2018
Toimetulekutoetuse vahenditest täiendavate sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord RT IV, 14.11.2013, 28 Sõmeru Vallavolikogu määrus 75 20.12.2008 - 30.11.2015
Taebla Vallavalitsuse 08.12.2005 määruse nr 3 „Ametnikele volituste andmine väärteomenetluses kohtuvälise menetlejana osalemiseks“ kehtetuks tunnistamine RT IV, 14.11.2013, 27 Taebla Vallavalitsus määrus 7
Pajusti Lasteaia “Tõrutõnn” põhimääruse kinnitamine RT IV, 14.11.2013, 26 Vinni Vallavolikogu määrus 31 22.12.2010 - 13.12.2015
Sõmeru valla koduteenuste osutamise kord RT IV, 14.11.2013, 25 Sõmeru Vallavolikogu määrus 23 04.09.2006 - 31.03.2016
Puudega lapse vanemale või võõrasvanemale hooldajatoetuste määramise ja maksmise kord RT IV, 14.11.2013, 24 Sõmeru Vallavolikogu määrus 80 01.03.2009 - 31.12.2010
Sõmeru valla sotsiaalkorteri üürile andmise ja kasutamise kord RT IV, 14.11.2013, 23 Sõmeru Vallavolikogu määrus 36 05.02.2007 - 31.03.2016
Sõmeru vallas tugiisiku teenuse osutamise kord RT IV, 14.11.2013, 22 Sõmeru Vallavolikogu määrus 72 01.12.2008 - 31.03.2016
Kihelkonna valla põhimäärus RT IV, 14.11.2013, 21 Kihelkonna Vallavolikogu määrus 19 25.06.2006 - 18.12.2017
Kohtla-Järve Maleva Põhikooli arengukava õppeaastateks 2013/2014 – 2015/2016 kinnitamine RT IV, 14.11.2013, 20 Kohtla-Järve Linnavalitsus määrus 15 17.11.2013 - 31.08.2016
Lümanda Karu-Kati Lasteaia arengukava kinnitamine RT IV, 14.11.2013, 19 Lümanda Vallavolikogu määrus 30 15.12.2010 - 31.12.2014
Sõmeru valla põhimääruse kinnitamine RT IV, 14.11.2013, 18 Sõmeru Vallavolikogu määrus 13 04.07.2011 - 31.12.2017
Munitsipaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise kord RT IV, 14.11.2013, 17 Nõva Vallavolikogu määrus 7 01.04.2007 - …
Kaubandustegevuse korraldamine Sõmeru valla haldusterritooriumil ning müügipileti hinna kehtestamine RT IV, 14.11.2013, 16 Sõmeru Vallavolikogu määrus 54 01.01.2011 - …
Põltsamaa valla 2013. aasta 2. lisaeelarve kulude liigendus majandusliku sisu järgi RT IV, 14.11.2013, 15 Põltsamaa Vallavalitsus määrus 4 17.11.2013 - 31.12.2013
Valga ja Tõrva linna ning Tõlliste, Karula, Taheva, Õru, Otepää, Sangaste, Palupera, Puka, Helme, Põdrala, Hummuli valla ühise jäätmekava „Valgamaa omavalitsuste ühine jäätmekava aastateks 2011 – 2016” vastuvõtmine RT IV, 14.11.2013, 14 Karula Vallavolikogu määrus 2 08.03.2011 - 31.12.2016
Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord RT IV, 14.11.2013, 13 Karula Vallavolikogu määrus 3 14.11.2012 - 16.04.2016

Kokku: 32| Näitan: 1- 20|Näita kõiki