Ilmumas ja ilmunud

RT I, 15.03.2019

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri põhimäärus RT I, 15.03.2019, 43 Vabariigi Valitsus määrus 14 18.03.2019 - …
Õpilaskodutoetuse kasutamise tingimused ja kord ning toetuse jaotus koolide pidajate vahel RT I, 15.03.2019, 42 Vabariigi Valitsus määrus 53 18.03.2019 - …
Sotsiaalkaitse infosüsteemi kantud 2018. aasta isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmise suuruse kinnitamine RT I, 15.03.2019, 41 Vabariigi Valitsus määrus 26 18.03.2019 - …
Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2015. a määruse nr 14 „Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri põhimäärus” muutmine RT I, 15.03.2019, 40 Vabariigi Valitsus määrus 25
Vabariigi Valitsuse 21. aprilli 2014. a määruse nr 53 „Õpilaskodutoetuse kasutamise tingimused ja kord ning toetuse jaotus koolide pidajate vahel” muutmine RT I, 15.03.2019, 39 Vabariigi Valitsus määrus 24
Maksuhaldurile elektroonilisel teel esitatavate dokumentide vormingu- ja allkirjanõuded ning muud elektroonilisele teabevahetusele esitatavad nõuded maksumenetluses ja riigi-, valla- ning linnaasutuste poolt elektroonilisel teel esitatavate deklaratsioonide ja muude dokumentide nimekiri RT I, 15.03.2019, 38 Rahandusminister määrus 149 26.04.2019 - kehtetu
Maksu- ja Tolliameti e-teenuse keskkonnas elektroonilise asjaajamise tingimused ja kord, automaatselt antavate haldusaktide ja dokumentide loetelu ning riigi-, valla- ja linnaasutuste poolt elektrooniliselt esitatavate deklaratsioonide ja muude dokumentide nimekiri RT I, 15.03.2019, 37 Rahandusminister määrus 15 26.04.2019 - …
Riigi poolt korras hoitava ühiseesvoolu uuendusprojekti nõuded RT I, 15.03.2019, 36 Maaeluminister määrus 32 18.03.2019 - …
Rannarootsi Muuseumi põhimäärus RT I, 15.03.2019, 35 Kultuuriminister määrus 26 01.06.2019 - kehtetu
Nende käitlemisvaldkondade ja toidugruppide täpsustatud loetelu, mille puhul peab käitleja esitama majandustegevusteate või mille puhul peab käitlejal olema tegevusluba RT I, 15.03.2019, 34 Põllumajandusminister määrus 63 18.03.2019 - …
Põllumajandusministri 25. juuni 2014. a määruse nr 63 „Nende käitlemisvaldkondade ja toidugruppide täpsustatud loetelu, mille puhul peab käitleja esitama majandustegevusteate või mille puhul peab käitlejal olema tegevusluba“ muutmine RT I, 15.03.2019, 33 Maaeluminister määrus 31
Meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused” toetuse andmise tingimused uudsete lahenduste väljatöötamiseks ja elluviimiseks sotsiaalvaldkonnas RT I, 15.03.2019, 32 Sotsiaalkaitseminister määrus 26 18.03.2019 - …
Toetuse andmise tingimused meetmes „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng” RT I, 15.03.2019, 31 Siseminister määrus 9 18.03.2019 - …
Toetuse andmise tingimused meetmes „Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng” RT I, 15.03.2019, 30 Siseminister määrus 7 18.03.2019 - …
Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse andmise tingimused ja kord RT I, 15.03.2019, 29 Siseminister määrus 4 18.03.2019 - …
Sotsiaalkaitseministri 23. mai 2018. a määruse nr 26 „Meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ toetuse andmise tingimused uudsete lahenduste väljatöötamiseks ja elluviimiseks sotsiaalvaldkonnas“ muutmine RT I, 15.03.2019, 28 Sotsiaalkaitseminister määrus 26
Siseministri määruste muutmine RT I, 15.03.2019, 27 Riigihalduse minister määrus 14
Geneetiliselt muundatud põllukultuuride asukohtade ja käitlejate andmekogusse kandmiseks esitatava taotluse sisu- ja vorminõuded, taotluse menetlemise kord ning taotlusele lisatav dokument RT I, 15.03.2019, 26 Põllumajandusminister määrus 10 16.03.2019 - kehtetu
Taimekaitseseadus RT I, 15.03.2019, 25 Riigikogu seadus 01.10.2019 - …
Taimekaitseseadus RT I, 15.03.2019, 24 Riigikogu seadus 16.03.2019 - 30.09.2019

Kokku: 43| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json