Ilmumas ja ilmunud

RT I, 15.09.2020

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Vedelkütuste kohta esitatavad keskkonnanõuded, biokütuste säästlikkuse kriteeriumid, vedelkütuste keskkonnanõuetele vastavuse seire ja aruandmise kord ning biokütuste ja vedelate biokütuste kasutamisest tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise määramise metoodika RT I, 15.09.2020, 21 Keskkonnaminister määrus 73 18.09.2020 - 31.12.2020
Advokaadile riigi õigusabi tasu maksmise ja kulude hüvitamise kord RT I, 15.09.2020, 20 Justiitsminister määrus 16 18.09.2020 - …
Keskkonnaministri 22. detsembri 2016. a määruse nr 73 „Vedelkütuste kohta esitatavad keskkonnanõuded, biokütuste säästlikkuse kriteeriumid, vedelkütuste keskkonnanõuetele vastavuse seire ja aruandmise kord ning biokütuste ja vedelate biokütuste kasutamisest tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise määramise metoodika“ muutmine RT I, 15.09.2020, 19 Keskkonnaminister määrus 44
Turuinfo esitamise, kogumise, töötlemise ja Euroopa Komisjonile turuinfo edastamise täpsemad nõuded ja kord ning turuinfo esitamise kohustuse täitmise ja esitatud andmete õigsuse üle järelevalve teostamise kord RT I, 15.09.2020, 18 Maaeluminister määrus 44 01.01.2021 - …
Turuinfo esitamise, kogumise, töötlemise ja Euroopa Komisjonile turuinfo edastamise täpsemad nõuded ja kord ning turuinfo esitamise kohustuse täitmise ja esitatud andmete õigsuse üle järelevalve teostamise kord RT I, 15.09.2020, 17 Maaeluminister määrus 44 18.09.2020 - 31.12.2020
Justiitsministri 26. juuli 2016. a määruse nr 16 "Advokaadile riigi õigusabi tasu maksmise ja kulude hüvitamise kord" muutmine RT I, 15.09.2020, 16 Justiitsminister määrus 16
Infosüsteemide turvameetmete süsteem RT I, 15.09.2020, 15 Vabariigi Valitsus määrus 252 18.09.2020 - …
Kaitseliidu kodukord RT I, 15.09.2020, 14 Vabariigi Valitsus määrus 151 18.09.2020 - …
Kavandatavast tehnilisest normist, infoühiskonna teenusele kehtestatavast nõudest ja teenuse osutamise nõudest teavitamise kord ning teavitamist koordineeriva asutuse määramine RT I, 15.09.2020, 13 Vabariigi Valitsus määrus 140 18.09.2020 - …
Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määruse nr 252 „Infosüsteemide turvameetmete süsteem“ muutmine RT I, 15.09.2020, 12 Vabariigi Valitsus määrus 73
Vabariigi Valitsuse 10. oktoobri 2013. a määruse nr 151 „Kaitseliidu kodukord“ muutmine RT I, 15.09.2020, 11 Vabariigi Valitsus määrus 72
Tööturuteenuste ja -toetuste sihtkapitali ülekantavate vahendite määr 2021. aastal RT I, 15.09.2020, 10 Vabariigi Valitsus määrus 71 01.01.2021 - 31.12.2021
Töötuskindlustusmakse määrad aastatel 2021–2024 RT I, 15.09.2020, 9 Vabariigi Valitsus määrus 70 01.01.2021 - 31.12.2021
Vabariigi Valitsuse 23. septembri 2010. a määruse nr 140 „Kavandatavast tehnilisest normist, infoühiskonna teenusele kehtestatavast nõudest ja teenuse osutamise nõudest teavitamise kord ning teavitamist koordineeriva asutuse määramine“ muutmine RT I, 15.09.2020, 8 Vabariigi Valitsus määrus 69
2020. aastal toetatavate „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” meetmete ja tegevuste liigid RT I, 15.09.2020, 7 Maaeluminister määrus 1 18.09.2020 - 02.10.2020
Kalapüügitoodete ladustamisabi RT I, 15.09.2020, 6 Maaeluminister määrus 20 18.09.2020 - 31.12.2020
Kasutusest välja langenud ehitise lammutamise toetuse tingimused ja kord RT I, 15.09.2020, 5 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister määrus 57 01.01.2021 - 21.03.2021
Kasutusest välja langenud ehitise lammutamise toetuse tingimused ja kord RT I, 15.09.2020, 4 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister määrus 57 18.09.2020 - 31.12.2020
Maaeluministri 23. aprilli 2015. a määruse nr 44 „Turuinfo esitamise, kogumise, töötlemise ja Euroopa Komisjonile turuinfo edastamise täpsemad nõuded ja kord ning turuinfo esitamise kohustuse täitmise ja esitatud andmete õigsuse üle järelevalve teostamise kord” muutmine RT I, 15.09.2020, 3 Maaeluminister määrus 60
Maaeluministri määruste muutmine RT I, 15.09.2020, 2 Maaeluminister määrus 59

Kokku: 21| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json