Ilmumas ja ilmunud

RT I, 16.04.2019

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise ja andmete töötlemise leping nr 1-13/19/0853-1 RT I, 16.04.2019, 21 Maanteeamet leping
Tervishoiuteenuste eest tasumise, lepingulise järelevalve, tervishoiuteenuste statistika ning Eesti Haigekassa eelarve efektiivse ja otstarbeka kasutamise eesmärgil vajalike tervise infosüsteemi andmete loetelu ja päringute perioodid RT I, 16.04.2019, 20 Tervise- ja tööminister määrus 37 19.04.2019 - 14.09.2019
Sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise ja andmete töötlemise leping nr 1-13/19/0747-1 RT I, 16.04.2019, 19 Maanteeamet leping
Teatamiskohustuslike zoonooside loetelu, teatise vorminõuded ning esitamise kord RT I, 16.04.2019, 18 Sotsiaalminister määrus 99 19.04.2019 - …
Nakkushaiguste tõrje nõuded RT I, 16.04.2019, 17 Sotsiaalminister määrus 123 19.04.2019 - …
Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikava tunnustamise taotlemise ning taotluse menetlemise täpsem kord RT I, 16.04.2019, 16 Maaeluminister määrus 7 19.04.2019 - …
Karantiininõuded ja nende täitmise järelevalve kord RT I, 16.04.2019, 15 Sotsiaalminister määrus 126 19.04.2019 - …
Loomkatse raskusastmete määratlused ja loomkatse liigitamise täpsemad nõuded raskusastmete järgi ning katselooma hukkamise nõuded ja hukkamise meetodid RT I, 16.04.2019, 14 Põllumajandusminister määrus 94 19.04.2019 - …
Põllumajandusministri 27. detsembri 2012. a määruse nr 94 „Loomkatse raskusastmete määratlused ja loomkatse liigitamise täpsemad nõuded raskusastmete järgi ning katselooma hukkamise nõuded ja hukkamise meetodid” muutmine RT I, 16.04.2019, 13 Maaeluminister määrus 43
Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded RT I, 16.04.2019, 12 Sotsiaalminister määrus 1 19.04.2019 - 30.09.2019
Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid RT I, 16.04.2019, 11 Sotsiaalminister määrus 82 19.04.2019 - 30.09.2019
Immuniseerimise korraldamise nõuded RT I, 16.04.2019, 10 Sotsiaalminister määrus 116 19.04.2019 - …
Sotsiaalministri määruste muutmine seoses Terviseameti struktuuriüksuste ümberkorraldamisega RT I, 16.04.2019, 9 Tervise- ja tööminister määrus 36
Kiviaia taastamise toetus RT I, 16.04.2019, 8 Maaeluminister määrus 2 01.05.2019 - …
Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded RT I, 16.04.2019, 7 Põllumajandusminister määrus 4 01.05.2019 - 19.10.2019
Piirkondlik veekaitse toetus RT I, 16.04.2019, 6 Maaeluminister määrus 9 19.04.2019 - …
Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus RT I, 16.04.2019, 5 Maaeluminister määrus 53 19.04.2019 - 08.09.2019
Keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetus RT I, 16.04.2019, 4 Maaeluminister määrus 51 19.04.2019 - …
Keskkonnasõbraliku majandamise toetus RT I, 16.04.2019, 3 Maaeluminister määrus 49 19.04.2019 - 08.09.2019
Maaeluministri 30. septembri 2015. a määruse nr 7 „Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikava tunnustamise taotlemise ning taotluse menetlemise täpsem kord” muutmine RT I, 16.04.2019, 2 Maaeluminister määrus 42

Kokku: 21| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json