Ilmumas ja ilmunud

RT IV, 17.04.2018

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Riigihalduse ministri 22.02.2018 määrusega nr 14 „Hajaasustuse programm“ sätestatud kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmiseks volituste andmine RT IV, 17.04.2018, 34 Jõelähtme Vallavolikogu määrus 16 20.04.2018 - …
Pärnu linna õpilaspreemiate määramise kord RT IV, 17.04.2018, 33 Pärnu Linnavalitsus määrus 3 20.04.2018 - kehtetu
Antsla valla põhimääruse kinnitamine RT IV, 17.04.2018, 32 Antsla Vallavolikogu määrus 10 20.04.2018 - kehtetu
Urvaste valla põhimäärus RT IV, 17.04.2018, 31 Urvaste Vallavolikogu määrus 14 20.04.2018 - kehtetu
Lastekaitseseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine RT IV, 17.04.2018, 30 Urvaste Vallavolikogu määrus 14 20.04.2018 - kehtetu
Ehitusseadustikus sätestatud ülesannete delegeerimine RT IV, 17.04.2018, 29 Urvaste Vallavolikogu määrus 10 20.04.2018 - kehtetu
Hajaasustuse programmiga tegelemise delegeerimine RT IV, 17.04.2018, 28 Urvaste Vallavolikogu määrus 11 20.04.2018 - kehtetu
Antsla valla Noortevolikogu põhimäärus RT IV, 17.04.2018, 27 Antsla Vallavolikogu määrus 16 20.04.2018 - kehtetu
Hajaasustuse programmi elluviimisega seotud kohaliku omavalitsuse ülesannete delegeerimine RT IV, 17.04.2018, 26 Antsla Vallavolikogu määrus 8 20.04.2018 - kehtetu
Keskkonnaseadustiku üldosa seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine RT IV, 17.04.2018, 25 Antsla Vallavolikogu määrus 11 20.04.2018 - kehtetu
Vallavalitsusele "Teeseadusest" ja Vabariigi Valitsuse 28.juuli 2005. a määrusega nr 199 kehtestatud "Riikliku teeregistri asutamise ja registri pidamise põhimäärusest" tulenevate küsimuste lahendamise delegeerimine RT IV, 17.04.2018, 24 Antsla Vallavolikogu määrus 12 20.04.2018 - kehtetu
Lastekaitseseadusega, sotsiaalhoolekande seadusega ja riigilõivuseadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine RT IV, 17.04.2018, 23 Antsla Vallavolikogu määrus 7 20.04.2018 - kehtetu
Sotsiaalvaldkonna ülesannete delegeerimine RT IV, 17.04.2018, 22 Antsla Vallavolikogu määrus 9 20.04.2018 - kehtetu
Vallavolikogu pädevuse delegeerimine RT IV, 17.04.2018, 21 Antsla Vallavolikogu määrus 11 20.04.2018 - kehtetu
Ehitusseadustikus ja planeerimisseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine RT IV, 17.04.2018, 20 Antsla Vallavolikogu määrus 7 20.04.2018 - kehtetu
Lõhkematerjaliseaduse alusel kohalikule omavalitsusele antud arvamuse andmise ja vastuväidete esitamise delegeerimine RT IV, 17.04.2018, 19 Antsla Vallavolikogu määrus 16 20.04.2018 - kehtetu
Vallavolikogu pädevuse delegeerimine RT IV, 17.04.2018, 18 Antsla Vallavolikogu määrus 1 20.04.2018 - kehtetu
Põltsamaa linna põhimäärus RT IV, 17.04.2018, 17 Põltsamaa Linnavolikogu määrus 12 20.04.2018 - kehtetu
Pajusi valla põhimäärus RT IV, 17.04.2018, 16 Pajusi Vallavolikogu määrus 37 20.04.2018 - kehtetu
Puurmani valla põhimäärus RT IV, 17.04.2018, 15 Puurmani Vallavolikogu määrus 9 20.04.2018 - kehtetu

Kokku: 34| Näitan: 1- 20|Näita kõiki