Ilmumas ja ilmunud

RT IV, 17.05.2016

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Martna Lasteaia arengukava kinnitamine RT IV, 17.05.2016, 21 Martna Vallavolikogu määrus 22 20.05.2016 - 31.12.2020
Vihula valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2027 RT IV, 17.05.2016, 20 Vihula Vallavolikogu määrus 46 20.05.2016 - 31.12.2027
Koduteenuse osutamise tingimused ja kord RT IV, 17.05.2016, 19 Raasiku Vallavolikogu määrus 17 22.04.2016 - kehtetu
Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse korraldamise ja rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord RT IV, 17.05.2016, 18 Tarvastu Vallavolikogu määrus 6 20.05.2016 - 16.07.2017
Tugiisiku teenuse osutamise kord RT IV, 17.05.2016, 17 Tarvastu Vallavolikogu määrus 8 20.05.2016 - 31.12.2018
Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord RT IV, 17.05.2016, 16 Tarvastu Vallavolikogu määrus 7 20.05.2016 - 17.02.2018
Varjupaigateenuse ja turvakoduteenuse osutamise kord RT IV, 17.05.2016, 15 Põlva Vallavolikogu määrus 23 01.06.2016 - 01.03.2018
Võlanõustamisteenuse osutamise kord RT IV, 17.05.2016, 14 Põlva Vallavolikogu määrus 24 01.06.2016 - 01.03.2018
Kõpu valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse andmise kord RT IV, 17.05.2016, 13 Kõpu Vallavolikogu määrus 4 20.05.2016 - 29.05.2016
Tartu linna 2016. aasta I lisaeelarve RT IV, 17.05.2016, 12 Tartu Linnavolikogu määrus 111 20.05.2016 - 31.12.2016
Volituse andmine RT IV, 17.05.2016, 11 Võru Linnavolikogu määrus 22 25.05.2016 - 31.12.2016
Volikogu tööst osavõtu eest tasu suuruse määramise ja maksmise kord RT IV, 17.05.2016, 10 Kasepää Vallavolikogu määrus 4 20.05.2016 - kehtetu
Huvitegevuse toetamine RT IV, 17.05.2016, 9 Mäetaguse Vallavolikogu määrus 5 01.09.2016 - 05.10.2017
Otsustusõiguse ja ülesannete täitmise delegeerimine RT IV, 17.05.2016, 8 Audru Vallavolikogu määrus 19 20.05.2016 - 25.02.2017
Põlva Kooli Põhimäärus RT IV, 17.05.2016, 7 Põlva Vallavolikogu määrus 1 20.05.2016 - 21.10.2017
Põlva Vallavolikogu 13. jaanuari 2016. a määruse nr 1 „Põlva Kooli põhimäärus“ muutmine RT IV, 17.05.2016, 6 Põlva Vallavolikogu määrus 25
Eelsorditud jäätmete nimistu RT IV, 17.05.2016, 5 Pärnu Linnavalitsus määrus 8 20.05.2016 - kehtetu
Pärnu Linnavalitsuse 14. aprilli 2008 määruse nr 8 “Eelsorditud jäätmete nimistu“ kehtetuks tunnistamine RT IV, 17.05.2016, 4 Pärnu Linnavalitsus määrus 8
Volikogu tööst osavõtu eest tasu suuruse määramine ja maksmise kord RT IV, 17.05.2016, 3 Kasepää Vallavolikogu määrus 14 20.05.2016 - 08.04.2017
Audru Vallavolikogu 15. oktoober 2015 määruse nr 19 „Otsustusõiguse ja ülesannete täitmise delegeerimine“ muutmine RT IV, 17.05.2016, 2 Audru Vallavolikogu määrus 18

Kokku: 21| Näitan: 1- 20|Näita kõiki