Ilmumas ja ilmunud

RT I , 17.05.2022

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise ja andmete töötlemise lepingu nr 1-13/19/2824-1 muutmine RT I, 17.05.2022, 22 Transpordiamet leping
Energiahinna tõusu leevendusmeede vähemkindlustatud peredele RT I, 17.05.2022, 21 Riigihalduse minister määrus 31 20.05.2022 - …
Riigihalduse ministri 23. novembri 2021. a määruse nr 31 "Energiahinna tõusu leevendusmeede vähemkindlustatud peredele" muutmine RT I, 17.05.2022, 20 Riigihalduse minister määrus 21
Satelliit- ja GPS-jälgimissüsteemi kaudu esitatavate andmete nimistu, andmete esitamise sagedus ja kord ning nõuded jälgimisseadme ja selle kasutamise kohta RT I, 17.05.2022, 19 Keskkonnaminister määrus 51 20.05.2022 - …
Objekti kontrollimise andmekogu süsteemi asutamine ja põhimäärus RT I, 17.05.2022, 18 Keskkonnaminister määrus 46 20.05.2022 - …
Kalastuskaardi taotlemise ja andmise kord, tähtajad, nõuded püügivahendi püügilt eemaldamiseks tehtava volikirja kohta ja volitamisest teavitamise kord, harrastuskalapüügi andmete esitamise kord ning harrastuskalapüügiõiguse tasu ja harrastuskalapüügiõiguse eest tasumise ning tasu maksmise kontrollimise kord RT I, 17.05.2022, 17 Keskkonnaminister määrus 38 20.05.2022 - …
Kalalaeva sadamasse tulekust ning pardal olevatest kalakogustest teatamise aeg, kord ja esitatavate andmete nimistu RT I, 17.05.2022, 16 Keskkonnaminister määrus 31 20.05.2022 - …
Eripüügiloa vorm, eripüügi lisatingimused, taotluse läbivaatamine, loa andmine ja loa kehtetuks tunnistamine, eripüügiõiguse tasu ning elektripüügivahendi kasutamise taotlemine, tõendi andmine ja tõendi kehtetuks tunnistamine RT I, 17.05.2022, 15 Keskkonnaminister määrus 40 20.05.2022 - …
Keskkonnaministri määruste muutmine seoses Keskkonnaametile teabe edastamise kontaktandmete muutumisega RT I, 17.05.2022, 14 Keskkonnaminister määrus 22
Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused RT I, 17.05.2022, 13 Vabariigi Valitsus määrus 55 20.05.2022 - …
Perioodi 2021–2027 ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide vahendite andmisest avalikkuse teavitamine RT I, 17.05.2022, 12 Vabariigi Valitsus määrus 54 20.05.2022 - …
Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide vahendite kasutamise auditeerimine RT I, 17.05.2022, 11 Vabariigi Valitsus määrus 53 20.05.2022 - …
Traktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord RT I, 17.05.2022, 10 Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 39 01.07.2022 - …
Traktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord RT I, 17.05.2022, 9 Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 39 20.05.2022 - 30.06.2022
Tehnonõuetele vastavuse kontrolli eest võetava tasu piirmäärad RT I, 17.05.2022, 8 Majandus- ja taristuminister määrus 71 20.05.2022 - …
Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollija atesteerimise nõuded ja kord RT I, 17.05.2022, 7 Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 49 20.05.2022 - …
Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele RT I, 17.05.2022, 6 Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 42 20.05.2022 - …
Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord RT I, 17.05.2022, 5 Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 19 01.07.2022 - …
Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord RT I, 17.05.2022, 4 Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 19 20.05.2022 - 30.06.2022
Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord RT I, 17.05.2022, 3 Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 77 01.07.2022 - …

Kokku: 22| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json