Ilmumas ja ilmunud

RT I, 17.11.2017

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Rahapesu ja terrorismi rahastamise väikese riski kriteeriumid, mille korral võib hoolsusmeetmeid kohaldada lihtsustatud korras RT I, 17.11.2017, 67 Rahandusminister määrus 11 27.11.2017 - kehtetu
Nõuded krediidi- ja finantseerimisasutuse poolt kehtestatavatele protseduurireeglitele ning nende rakendamisele ja täitmise kontrollimisele RT I, 17.11.2017, 66 Rahandusminister määrus 10 27.11.2017 - kehtetu
Rahapesu andmebüroo kogutavate andmete registreerimise ja töötlemise kord RT I, 17.11.2017, 65 Siseminister määrus 13 27.11.2017 - kehtetu
Infotehnoloogiliste vahendite abil isikusamasuse tuvastamise ja kontrollimise tehnilised nõuded ja kord RT I, 17.11.2017, 64 Rahandusminister määrus 48 27.11.2017 - kehtetu
Rahvastikuregistrist õigustatud huvi korral andmete väljastamise tasude kinnitamine RT I, 17.11.2017, 63 Siseminister määrus 45 01.01.2019 - kehtetu
Statistiliste andmete rahvastikuregistrisse kandmise teate vorm ja täitmise juhend RT I, 17.11.2017, 62 Regionaalminister määrus 2 01.01.2019 - kehtetu
Avalikku ülesannet täitva asutuse ja isiku poolt kohaliku omavalitsusüksuse pädevale asutusele elukohateate ja sideandmete edastamise kord ning elukohateateid edastavate ja sideandmeid rahvastikuregistrisse kandvate asutuste loetelu kehtestamine RT I, 17.11.2017, 61 Vabariigi Valitsus määrus 27 01.01.2019 - kehtetu
Isikukoodide moodustamise, väljajagamise ja andmise kord RT I, 17.11.2017, 60 Regionaalminister määrus 4 01.01.2019 - kehtetu
Elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmise teadete vormid ja nende täitmise juhend RT I, 17.11.2017, 59 Regionaalminister määrus 5 01.01.2019 - kehtetu
Rahvastikuregistrisse kandmiseks üleantavate andmete loetelu andmeandjate kaupa RT I, 17.11.2017, 58 Siseminister määrus 32 01.01.2019 - kehtetu
Tulumaksuseadus RT I, 17.11.2017, 57 Riigikogu seadus 01.01.2024 - …
Tulumaksuseadus RT I, 17.11.2017, 56 Riigikogu seadus 01.09.2018 - …
Tulumaksuseadus RT I, 17.11.2017, 55 Riigikogu seadus 23.02.2018 - …
Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus RT I, 17.11.2017, 54 Riigikogu seadus 23.02.2018 - …
Kogumispensionide seadus RT I, 17.11.2017, 53 Riigikogu seadus 01.09.2018 - …
Kogumispensionide seadus RT I, 17.11.2017, 52 Riigikogu seadus 23.02.2018 - …
Kindlustustegevuse seadus RT I, 17.11.2017, 51 Riigikogu seadus 01.01.2020 - …
Kindlustustegevuse seadus RT I, 17.11.2017, 50 Riigikogu seadus 23.02.2018 - …
Kindlustustegevuse seadus RT I, 17.11.2017, 49 Riigikogu seadus 15.01.2018 - 30.09.2018
Kindlustustegevuse seadus RT I, 17.11.2017, 48 Riigikogu seadus 01.01.2018 - 14.01.2018

Kokku: 67| Näitan: 1- 20|Näita kõiki