Ilmumas ja ilmunud

RT I, 18.09.2018

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Riigile kuuluva muuseumikogu kasutamise leping nr 1.1-8/144 (12.11.2014) RT I, 18.09.2018, 16 Kultuuriminister leping
Toetuse andmise tingimused meetmes „Veemajandustaristu arendamine” avatud taotlemise korral RT I, 18.09.2018, 15 Keskkonnaminister määrus 59 21.09.2018 - …
Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse taotlemise ja taotluste menetlemise nõuded ja tingimused toetuse andmise tingimuste määruse kehtestamiseks RT I, 18.09.2018, 14 Vabariigi Valitsus määrus 133 21.09.2018 - …
Toetuse tagasinõudmise ja tagasimaksmise ning toetuse andmisel ja kasutamisel toimunud rikkumisest teabe edastamise tingimused ja kord RT I, 18.09.2018, 13 Vabariigi Valitsus määrus 278 21.09.2018 - …
Perioodi 2014–2020 struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise, toetuse maksmise ning finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord RT I, 18.09.2018, 12 Vabariigi Valitsus määrus 143 21.09.2018 - …
Isikuankeedi vorm RT I, 18.09.2018, 11 Siseminister määrus 96 21.09.2018 - …
Piiriületuse ootejärjekorra andmekogu põhimäärus RT I, 18.09.2018, 10 Siseminister määrus 34 21.09.2018 - …
Vabatahtliku päästja kutsesobivuse nõuded ja nendele vastavuse kontrollimise kord ning väljaõppe ja arvestuse läbiviimise kord RT I, 18.09.2018, 9 Siseminister määrus 57 21.09.2018 - …
Päästeteenistusse päästeametniku ametikohale kandideeriva isiku isikuankeedi vorm RT I, 18.09.2018, 8 Siseminister määrus 34 21.09.2018 - …
Nõuded vabatahtlikule merepäästjale, vabatahtliku merepäästja välja- ja täiendusõppele, vabatahtliku merepäästja tunnistusele ja vabatahtliku merepäästja eritunnusele ja selle kandmise korrale RT I, 18.09.2018, 7 Siseminister määrus 10 21.09.2018 - …
Päästetööl osalenud vabatahtliku päästja hukkumise, surma või osalise või puuduva töövõime korral makstava hüvitise ja kulude arvutamise, määramise ning maksmise kord ja ulatus RT I, 18.09.2018, 6 Siseminister määrus 15 21.09.2018 - …
Hädaabiteadete menetlemise andmekogu asutamine ja andmekogu pidamise põhimäärus RT I, 18.09.2018, 5 Siseminister määrus 36 21.09.2018 - 20.12.2018
Päästeinfosüsteemi asutamine ja päästeinfosüsteemi pidamise põhimäärus RT I, 18.09.2018, 4 Siseminister määrus 38 21.09.2018 - …
Struktuuritoetusega seotud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine RT I, 18.09.2018, 3 Vabariigi Valitsus määrus 82
Keskkonnaministri 22.12.2014. a määruse nr 59 „Toetuse andmise tingimused meetmes „Veemajandustaristu arendamine” avatud taotlemise korral” muutmine RT I, 18.09.2018, 2 Keskkonnaminister määrus 37
Siseministri määruste muutmine seoses Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse rakendumisega RT I, 18.09.2018, 1 Siseminister määrus 21

Kokku: 16| Näitan: 1- 16|Näita kõiki

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane