Ilmumas ja ilmunud

RT I, 19.02.2019

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Halduslepingu „Toetusskeemi „Noored Setomaale” toetamiseks” muutmise leping RT I, 19.02.2019, 45 Maaeluminister leping 36
Lepingu nr 17-00132/020 muutmine RT I, 19.02.2019, 44 Maanteeamet leping
Sõidukite tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise leping nr 1-13/19/0377-1 RT I, 19.02.2019, 43 Maanteeamet leping
Usaldusnimekirja kinnitamiseks kasutatav avalik võti ja sellele vastava privaatvõtme kasutusala RT I, 19.02.2019, 42 Majandus- ja taristuminister määrus 68 22.02.2019 - …
Majandus- ja taristuministri 22. novembri 2016. a määruse nr 68 „Usaldusnimekirja kinnitamiseks kasutatav avalik võti ja sellele vastava privaatvõtme kasutusala” muutmine RT I, 19.02.2019, 41 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister määrus 17
Sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise ja andmete töötlemise leping nr 1-13/19/0340-1 RT I, 19.02.2019, 40 Maanteeamet leping
Vedurijuhiloa väljaandmise, uuendamise ja duplikaadi väljaandmise eeskiri ning vedurijuhiloa vorm RT I, 19.02.2019, 39 Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 21 22.02.2019 - …
Vedurijuhi eksamineerija tunnustamise kord ja nõuded eksamineerimise korrale RT I, 19.02.2019, 38 Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 13 22.02.2019 - …
Tänavavalgustuse taristu renoveerimise toetamise tingimused RT I, 19.02.2019, 37 Majandus- ja taristuminister määrus 48 22.02.2019 - …
Transpordi infrastruktuuri arendamine perioodil 2014–2020 RT I, 19.02.2019, 36 Majandus- ja taristuminister määrus 85 22.02.2019 - …
Tehnilise järelevalve infosüsteemi põhimäärus RT I, 19.02.2019, 35 Majandus- ja taristuminister määrus 75 22.02.2019 - 31.10.2019
Tee-ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord RT I, 19.02.2019, 34 Majandus- ja taristuminister määrus 74 22.02.2019 - …
Tarbijavaidluste komisjoni esimehe töötasustamise määr RT I, 19.02.2019, 33 Majandus- ja taristuminister määrus 23 22.02.2019 - …
Tarbijakaitsetegevuse riigieelarvelise toetuse andmise tingimused ja kord RT I, 19.02.2019, 32 Majandus- ja taristuminister määrus 25 22.02.2019 - …
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti järelevalve infosüsteemi põhimäärus RT I, 19.02.2019, 31 Majandus- ja taristuminister määrus 19 22.02.2019 - …
Tarbijakaitsealase koostöö määruse rakendamise eest vastutavate pädevate asutuste nimetamine RT I, 19.02.2019, 30 Majandus- ja taristuminister määrus 4 22.02.2019 - 16.01.2020
Tava- ja kiirraudteesüsteemi koostalitluse tehniliste kirjelduste kohaldamise kord RT I, 19.02.2019, 29 Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 77 22.02.2019 - …
Surveseadmele, aerosooliballoonile ja gaasiballoonile esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord RT I, 19.02.2019, 28 Majandus- ja taristuminister määrus 18 22.02.2019 - 31.10.2019
Raudteeinfrastruktuuri kasutustasu arvestamise metoodika RT I, 19.02.2019, 27 Majandus- ja taristuminister määrus 51 22.02.2019 - …
Raudtee tehnokasutuseeskirja kinnitamine RT I, 19.02.2019, 26 Teede- ja Sideminister määrus 39 22.02.2019 - …

Kokku: 45| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json