Ilmumas ja ilmunud

RT I, 19.03.2019

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadus RT I, 19.03.2019, 166 Riigikogu seadus … - …
Patendiseadus RT I, 19.03.2019, 165 Riigikogu seadus … - …
Kasuliku mudeli seadus RT I, 19.03.2019, 164 Riigikogu seadus … - …
Kultuurimälestiste riikliku registri pidamise põhimäärus RT I, 19.03.2019, 163 Vabariigi Valitsus määrus 321 01.05.2019 - kehtetu
Kultuuriväärtusega leiu leidjale leiuautasu maksmise kord RT I, 19.03.2019, 162 Vabariigi Valitsus määrus 54 01.05.2019 - kehtetu
Muinsuskaitses osalevate usaldusmeeste õigused ja kohustused RT I, 19.03.2019, 161 Kultuuriminister määrus 6 01.05.2019 - kehtetu
Kultuuriväärtusega asja ajutise kaitse alla võtmise ja kaitse lõpetamise kord RT I, 19.03.2019, 160 Vabariigi Valitsus määrus 287 01.05.2019 - kehtetu
Rikutud kultuurimälestise ja selle tähise endise seisundi taastamise kord RT I, 19.03.2019, 159 Vabariigi Valitsus määrus 217 01.05.2019 - kehtetu
Muinsuskaitse Nõukogu põhimäärus RT I, 19.03.2019, 158 Kultuuriminister määrus 6 01.05.2019 - kehtetu
Mälestise tähistamise kord ja tähise kujutis RT I, 19.03.2019, 157 Kultuuriminister määrus 12 01.05.2019 - kehtetu
Veealusele mälestisele sukeldumise loa väljaandmise, sukeldumisest teavitamise ja veealuse mälestise ning selle kaitsevööndi seisundist teavitamise kord, veealusele mälestisele sukeldumise loa vorm RT I, 19.03.2019, 156 Kultuuriminister määrus 9 01.05.2019 - kehtetu
Kultuuriväärtusega asjade otsinguvahendiga otsimise loa väljaandmise ja otsimisest aruandmise kord, kultuuriväärtusega asjade otsinguvahendiga otsimise loa vorm RT I, 19.03.2019, 155 Kultuuriminister määrus 11 01.05.2019 - kehtetu
Muinsuskaitselise järelevalve kord ning ehitus- ja muu töö dokumenteerimise kord RT I, 19.03.2019, 154 Kultuuriminister määrus 10 01.05.2019 - kehtetu
Kinnismälestiste ja muinsuskaitsealal paiknevate ehitiste konserveerimise, restaureerimise ja ehitamise projektide koostamise ning neis eelnevate uuringute tegemise tingimused ja kord RT I, 19.03.2019, 153 Kultuuriminister määrus 15 01.05.2019 - kehtetu
Kinnismälestise ja muinsuskaitsealal paikneva ehitise muinsuskaitse eritingimuste koostamise kord RT I, 19.03.2019, 152 Kultuuriminister määrus 14 01.05.2019 - kehtetu
Kinnismälestisel, selle kaitsevööndis ja muinsuskaitsealal tööde ja tegevuste lubade väljaandmise kord ja lubade vormid RT I, 19.03.2019, 151 Kultuuriminister määrus 16 01.05.2019 - kehtetu
Kultuurimälestiseks tunnistamise ja kultuurimälestiseks olemise lõpetamise ning kultuurimälestiste andmete muutmise kord RT I, 19.03.2019, 150 Vabariigi Valitsus määrus 286 01.05.2019 - kehtetu
Riigieelarvest mälestise või muinsuskaitsealal paikneva ehitise hooldamiseks, sealhulgas valve- ja signalisatsioonisüsteemi paigaldamiseks, mälestise või muinsuskaitsealal paikneva ehitise konserveerimiseks, restaureerimiseks või optimaalsete säilitustingimuste loomiseks toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse andmise alused ja kord RT I, 19.03.2019, 149 Vabariigi Valitsus määrus 294 01.05.2019 - kehtetu
Üldplaneeringu ja detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimuste kord RT I, 19.03.2019, 148 Kultuuriminister määrus 4 01.05.2019 - kehtetu
Nõunike kogu liikmete arv ning nende volituste kestus ja nõunike kogu töökord RT I, 19.03.2019, 147 Haridus- ja teadusminister määrus 38 01.09.2019 - kehtetu

Kokku: 166| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json