Ilmumas ja ilmunud

RT IV, 19.04.2016

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Kinnisasja sundvõõrandamise seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine RT IV, 19.04.2016, 54 Tartu Linnavolikogu määrus 110 22.04.2016 - 31.12.2018
Kaasava eelarve osa suurus ja kaasava eelarve objekti maksumuse ülemmäär RT IV, 19.04.2016, 53 Tartu Linnavolikogu määrus 109 22.04.2016 - …
Puka valla 2016. aasta eelarve vastuvõtmine RT IV, 19.04.2016, 52 Puka Vallavolikogu määrus 2 22.04.2016 - 31.12.2016
Otsustusõiguse delegeerimine RT IV, 19.04.2016, 51 Torma Vallavolikogu määrus 18 22.04.2016 - 26.05.2018
Lapsehoiuteenuse rahastamise ja lapsehoiuteenuse osutamise tingimused ja kord RT IV, 19.04.2016, 50 Raasiku Vallavolikogu määrus 12 22.04.2016 - kehtetu
Lapsehoiuteenuse osutamise taotlemiseks taotlusvormi ja lapsehoiuteenuse osutamise lepingu vormi kinnitamine RT IV, 19.04.2016, 49 Haanja Vallavalitsus määrus 4 22.04.2016 - 19.12.2016
Alatskivi valla eluruumide üürile andmise ja kasutamise kord RT IV, 19.04.2016, 48 Alatskivi Vallavolikogu määrus 9 22.04.2016 - 13.07.2018
Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi arengukava aastateks 2016-2019 kinnitamine RT IV, 19.04.2016, 47 Kohtla-Järve Linnavalitsus määrus 9 22.04.2016 - 31.12.2019
Vihula valla 2016. aasta lisaeelarve nr 1 kinnitamine RT IV, 19.04.2016, 46 Vihula Vallavolikogu määrus 45 22.04.2016 - 31.12.2016
Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord puudega lapse hooldajale RT IV, 19.04.2016, 45 Haanja Vallavolikogu määrus 7 22.04.2016 - 31.03.2018
Üldhooldusteenuse kord RT IV, 19.04.2016, 44 Võru Vallavolikogu määrus 46 22.04.2016 - 09.03.2018
2016.a kortermajale toetuse andmise kord RT IV, 19.04.2016, 43 Võru Vallavolikogu määrus 45 22.04.2016 - 31.12.2016
Märjamaa Vallavalitsuse hallatava asutuse juhi ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord RT IV, 19.04.2016, 42 Märjamaa Vallavalitsus määrus 6 22.04.2016 - 16.12.2017
Koigi valla teede teehoiukava aastateks 2015-2018 kinnitamine RT IV, 19.04.2016, 41 Koigi Vallavolikogu määrus 5 22.04.2016 - kehtetu
Koigi valla teede teehoiukava aastateks 2016-2019 kinnitamine RT IV, 19.04.2016, 40 Koigi Vallavolikogu määrus 11 22.04.2016 - 22.04.2017
Arengukava koostamise ja menetlemise kord RT IV, 19.04.2016, 39 Põlva Vallavolikogu määrus 36 22.04.2016 - 30.04.2018
Riigimaale hoonestusõiguse seadmise toimingute tegemise delegeerimine Põlva Vallavalitsusele RT IV, 19.04.2016, 38 Põlva Vallavolikogu määrus 25 22.04.2016 - kehtetu
Põlva valla ehitusmäärus RT IV, 19.04.2016, 37 Põlva Vallavolikogu määrus 28 22.04.2016 - kehtetu
Tugiisiku teenuse osutamise kord RT IV, 19.04.2016, 36 Raasiku Vallavolikogu määrus 4 22.04.2016 - kehtetu
Raasiku valla eelarvest sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord RT IV, 19.04.2016, 35 Raasiku Vallavolikogu määrus 19 22.04.2016 - kehtetu

Kokku: 54| Näitan: 1- 20|Näita kõiki