Ilmumas ja ilmunud

RT I, 19.05.2016

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Püsiva töövõimetuse ekspertiisiks vajalike dokumentide loetelu ja vormid RT I, 19.05.2016, 24 Sotsiaalminister määrus 58 01.01.2017 - kehtetu
Ühendusevälise riigi füüsilisele isikule võõrandatava kauba ekspordina käsitamise kord RT I, 19.05.2016, 23 Rahandusminister määrus 70 01.07.2016 - …
Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine ning nende täitmise ja esitamise korrad RT I, 19.05.2016, 22 Rahandusminister määrus 60 01.11.2016 - …
Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine ning nende täitmise ja esitamise korrad RT I, 19.05.2016, 21 Rahandusminister määrus 60 01.07.2016 - …
Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine ning nende täitmise ja esitamise korrad RT I, 19.05.2016, 20 Rahandusminister määrus 60 22.05.2016 - 24.06.2016
Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 „Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine ning nende täitmise ja esitamise korrad“ muutmine RT I, 19.05.2016, 19 Rahandusminister määrus 22
Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 70 „Ühendusevälise riigi füüsilisele isikule võõrandatava kauba ekspordina käsitamise kord” muutmine RT I, 19.05.2016, 18 Rahandusminister määrus 21
Püsiva töövõimetuse ekspertiisiks vajalike dokumentide loetelu ja vormid RT I, 19.05.2016, 17 Sotsiaalminister määrus 58 01.07.2016 - 31.12.2016
Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määramise ja väljamaksmise kord ning tähtajad RT I, 19.05.2016, 16 Sotsiaalminister määrus 49 01.01.2017 - …
Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määramise ja väljamaksmise kord ning tähtajad RT I, 19.05.2016, 15 Sotsiaalminister määrus 49 01.07.2016 - 31.12.2016
Iseseisvalt osutada lubatud ambulatoorsete õendusabiteenuste loetelu ja nende hulka kuuluvad tegevused ning õendusabiteenuste osutamise tingimused RT I, 19.05.2016, 14 Sotsiaalminister määrus 55 22.05.2016 - …
Koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide, gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste tegevusnäitajad RT I, 19.05.2016, 13 Haridus- ja teadusminister määrus 49 22.05.2016 - kehtetu
Koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide, gümnaasiumide, kutseõppeasutuste ja täienduskoolitusasutuste tegevusnäitajad RT I, 19.05.2016, 12 Haridus- ja teadusminister määrus 16 22.05.2016 - 22.02.2018
Nõuded ambulatoorse õendusabi iseseisvalt osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele, aparatuurile, töövahenditele ja ravimitele RT I, 19.05.2016, 11 Sotsiaalminister määrus 56 22.05.2016 - …
Elbu niidurüdi püsielupaiga moodustamine ja kaitse-eeskiri RT I, 19.05.2016, 10 Keskkonnaminister määrus 13 29.05.2016 - …
Nõuded biolagunevatest jäätmetest biogaasi tootmisel tekkiva kääritusjäägi kohta RT I, 19.05.2016, 9 Keskkonnaminister määrus 12 22.05.2016 - …
Immuniseerimise korraldamise nõuded RT I, 19.05.2016, 8 Sotsiaalminister määrus 116 22.05.2016 - 31.12.2018
Puudega isiku kaardi vorm ja väljastamise kord RT I, 19.05.2016, 7 Sotsiaalminister määrus 32 01.07.2016 - 31.12.2016
Sotsiaalministri 31. oktoobri 2003. a määruse nr 116 „Immuniseerimise korraldamise nõuded“ muutmine RT I, 19.05.2016, 6 Tervise- ja tööminister määrus 35
Sotsiaalministri 13. augusti 2010. a määruse nr 56 „Nõuded ambulatoorse õendusabi iseseisvalt osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele, aparatuurile, töövahenditele ja ravimitele“ muutmine RT I, 19.05.2016, 5 Tervise- ja tööminister määrus 34

Kokku: 24| Näitan: 1- 20|Näita kõiki