Ilmumas ja ilmunud

RT I, 19.06.2013

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Alameetme „Tervishoiualase teadus- ja arendustegevuse toetamine” tingimused RT I, 19.06.2013, 20 Haridus- ja teadusminister määrus 17 22.06.2013 - …
Alameetme «Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri kaasajastamine» investeeringute kavade koostamise kord RT I, 19.06.2013, 19 Haridus- ja teadusminister määrus 68 22.06.2013 - …
Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamise meetme tingimused ja investeeringute kava koostamise kord RT I, 19.06.2013, 18 Haridus- ja teadusminister määrus 23 22.06.2013 - 14.11.2014
Meetme «Õppijakeskse ja uuendusmeelse kutsehariduse arendamine ning elukestva õppe võimaluste laiendamine» avatud taotlemisel struktuuritoetuse andmise ja kasutamise kord RT I, 19.06.2013, 17 Haridus- ja teadusminister määrus 32 22.06.2013 - 05.12.2014
Meetme "Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine" alameetme "Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus" avatud taotlusvoorude raames antava struktuuritoetuse tingimused ja kord RT I, 19.06.2013, 16 Haridus- ja teadusminister määrus 18 22.06.2013 - 05.09.2013
Meetme „Kohandumine teadmistepõhise majandusega” teaduse populariseerimise alameetme „Teeme” raames antava struktuuritoetuse tingimused ja kord RT I, 19.06.2013, 15 Haridus- ja teadusminister määrus 23 22.06.2013 - …
Alameetme «Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine Eesti teadus- ja arendusasutuste teadusteemade sihtfinantseerimise raames» tingimused RT I, 19.06.2013, 14 Haridus- ja teadusminister määrus 41 22.06.2013 - …
Hariduslike erivajadustega õpilaste õppekeskkonna kaasajastamise meetme tingimused ja investeeringute kava koostamise kord RT I, 19.06.2013, 13 Haridus- ja teadusminister määrus 27 22.06.2013 - 07.09.2014
Meetme "Biotehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine" tingimused RT I, 19.06.2013, 12 Haridus- ja teadusminister määrus 71 22.06.2013 - …
Meetme „Materjalitehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine” tingimused RT I, 19.06.2013, 11 Haridus- ja teadusminister määrus 46 22.06.2013 - 17.05.2014
Meetme „Kõrgkoolide ning teadus- ja arendusasutuste õppe- ja töökeskkond” tingimused RT I, 19.06.2013, 10 Haridus- ja teadusminister määrus 10 22.06.2013 - …
Avatud noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning huvikoolide infrastruktuuri kaasajastamise meetme tingimused ja investeeringute kava koostamise kord RT I, 19.06.2013, 9 Haridus- ja teadusminister määrus 82 22.06.2013 - …
Meetme «Energiatehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine» tingimused RT I, 19.06.2013, 8 Haridus- ja teadusminister määrus 17 22.06.2013 - …
Meetme „Rakenduskõrgharidusõppe ja õpetajakoolituse õppeinfrastruktuuri kaasajastamine” tingimused ja kord RT I, 19.06.2013, 7 Haridus- ja teadusminister määrus 50 22.06.2013 - 17.01.2014
Meetme «Teaduse tippkeskuste arendamine» tingimused RT I, 19.06.2013, 6 Haridus- ja teadusminister määrus 3 22.06.2013 - …
Alameetme „Keskkonnatehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine” tingimused ja kord RT I, 19.06.2013, 5 Haridus- ja teadusminister määrus 13 22.06.2013 - …
Teadus- ja arendusasutuste ning kõrgkoolide õppe- ja töökeskkonna infrastruktuuri kaasajastamise meetme tingimused ja investeeringute kava koostamise kord RT I, 19.06.2013, 4 Haridus- ja teadusminister määrus 2 22.06.2013 - …
Meetme «Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine» alameetme «Kaasav, mitmekesine ja turvaline üldharidus» avatud taotlusvoorude raames antava struktuuritoetuse tingimused ja kord RT I, 19.06.2013, 3 Haridus- ja teadusminister määrus 40 22.06.2013 - 05.12.2014
Alameetme „Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alase teadus- ja arendustegevuse toetamine“ tingimused RT I, 19.06.2013, 2 Haridus- ja teadusminister määrus 27 22.06.2013 - 05.12.2014
Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmine RT I, 19.06.2013, 1 Haridus- ja teadusminister määrus 18

Kokku: 20| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane