Ilmumas ja ilmunud

RT I, 19.12.2015

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Sihtasutuse KredEx vahel sõlmitud halduslepingu rakendusüksuse ülesannete täitmiseks muutmise kokkulepe RT I, 19.12.2015, 19 Ettevõtlusminister leping
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Sihtasutuse KredEx vahel programmi elluviija ülesannete täitmiseks sõlmitud helduslepingu muutmise kokkulepe RT I, 19.12.2015, 18 Ettevõtlusminister leping
Romusõidukite käitlusnõuded RT I, 19.12.2015, 17 Keskkonnaminister määrus 33 01.01.2016 - …
Ohtlike jäätmete saatekirja vorm ning saatekirja koostamise, edastamise ja registreerimise kord RT I, 19.12.2015, 16 Keskkonnaminister määrus 41 01.01.2016 - 22.01.2017
Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete, mille vastava käitlemise korral pole jäätmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise nõuded RT I, 19.12.2015, 15 Keskkonnaminister määrus 21 01.01.2016 - 13.07.2017
Metallijäätmete täpsustatud nimistu RT I, 19.12.2015, 14 Keskkonnaminister määrus 17 01.01.2016 - 25.08.2016
Jäätmeloa omamise kohustusest vabastatud isiku või tavajäätmete vedaja teate ja registreerimistõendi vormid RT I, 19.12.2015, 13 Keskkonnaminister määrus 18 01.01.2016 - …
Jäätmeloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise menetluse käigus läbiviidavate menetlustoimingute tähtajad ning jäätmeloa taotlemiseks vajalike andmete täpsustatud loetelu ja jäätmeloa taotluse vorm ning jäätmeloa vorm RT I, 19.12.2015, 12 Keskkonnaminister määrus 26 01.01.2016 - …
Probleemtoodetest tekkinud jäätmete täpsustatud nimistu RT I, 19.12.2015, 11 Keskkonnaminister määrus 49 01.01.2016 - 31.12.2018
Biolagunevatest jäätmetest komposti tootmise nõuded RT I, 19.12.2015, 10 Keskkonnaminister määrus 7 01.01.2016 - …
Jäätmearuande vorm, esitatavate andmete ulatus ja aruande esitamise kord RT I, 19.12.2015, 9 Keskkonnaminister määrus 1 01.01.2016 - …
Reoveesette põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel kasutamise nõuded RT I, 19.12.2015, 8 Keskkonnaminister määrus 78 01.01.2016 - 01.12.2017
Värvide, lakkide ja sõidukite taasviimistlusmaterjalide lenduvate orgaaniliste ühendite sisalduse piirnormid RT I, 19.12.2015, 7 Keskkonnaminister määrus 67 01.01.2016 - 31.12.2016
Kaevandamisjäätmete käitlemise kord RT I, 19.12.2015, 6 Keskkonnaminister määrus 56 01.01.2016 - …
Olmejäätmete sortimise kord ning sorditud jäätmete liigitamise alused RT I, 19.12.2015, 5 Keskkonnaminister määrus 4 01.01.2016 - …
Ohtlike jäätmete ja nende pakendite märgistamise kord RT I, 19.12.2015, 4 Keskkonnaminister määrus 39 01.01.2016 - …
Prügila rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded RT I, 19.12.2015, 3 Keskkonnaminister määrus 38 01.01.2016 - …
Asbesti sisaldavate jäätmete käitlusnõuded RT I, 19.12.2015, 2 Keskkonnaminister määrus 22 01.01.2016 - …
Jäätmeseaduse muudatustest tingitud keskkonnaministri määruste muutmine RT I, 19.12.2015, 1 Keskkonnaminister määrus 68

Kokku: 19| Näitan: 1- 19|Näita kõiki

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane