Ilmumas ja ilmunud

RT IV, 19.12.2015

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Ridala vallas raske või sügava puudega isiku eestkostjale või hooldajale võimaldatavate hooldajatoetusemäärade kehtestamine 2016. majandusaastaks RT IV, 19.12.2015, 47 Ridala Vallavalitsus määrus 2 01.01.2016 - 29.02.2016
Ridala valla 2015.a. eelarve teine lisaeelarve RT IV, 19.12.2015, 46 Ridala Vallavolikogu määrus 49 22.12.2015 - 31.12.2015
Maamaksumäära kehtestamine 2016. aastaks RT IV, 19.12.2015, 45 Võru Vallavolikogu määrus 32 01.01.2016 - 31.12.2016
Võru valla 2015. aasta eelarve II lisaeelarve RT IV, 19.12.2015, 44 Võru Vallavolikogu määrus 34 22.12.2015 - 31.12.2015
Lääne-Saare valla 2015 aasta II lisaeelarve vastu võtmine RT IV, 19.12.2015, 43 Lääne-Saare Vallavolikogu määrus 64 22.12.2015 - 31.12.2015
Imavere Põhikooli arengukava 2016 - 2018 RT IV, 19.12.2015, 42 Imavere Vallavolikogu määrus 13 22.12.2015 - 23.06.2017
Imavere küla soojusmajanduse arengukava RT IV, 19.12.2015, 41 Imavere Vallavolikogu määrus 12 22.12.2015 - 31.12.2025
Sotsiaaltoetuse taotlemiseks sissetulekust mittesõltuva ja sissetulekust sõltuva taotluse vormi kinnitamine RT IV, 19.12.2015, 40 Haanja Vallavalitsus määrus 2 22.12.2015 - 17.11.2016
Toiduraha hüvitamise kord RT IV, 19.12.2015, 39 Torgu Vallavolikogu määrus 8 01.01.2016 - …
Räpina valla eelarvest mängu- ja spordiväljakute toetamise kord RT IV, 19.12.2015, 38 Räpina Vallavolikogu määrus 14 22.12.2015 - …
Ühissõidukipeatuste kohanimede määramine RT IV, 19.12.2015, 37 Torgu Vallavolikogu määrus 6 22.12.2015 - …
Maamaksumäära kehtestamine 2016. aastaks RT IV, 19.12.2015, 36 Vihula Vallavolikogu määrus 38 01.01.2016 - 31.12.2016
Leisi valla munitsipaalharidusasutuste õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2016 aastaks RT IV, 19.12.2015, 35 Leisi Vallavalitsus määrus 2 01.01.2016 - 31.12.2016
Küsimuste lahendamise delegeerimine RT IV, 19.12.2015, 34 Kehtna Vallavolikogu määrus 47 01.01.2016 - …
Maamaksumäärade kehtestamine 2016. aastaks RT IV, 19.12.2015, 33 Misso Vallavolikogu määrus 16 01.01.2016 - 31.12.2016
2016. aasta vallaeelarveliste toetuste liikide ja määrade kehtestamine RT IV, 19.12.2015, 32 Salme Vallavolikogu määrus 15 01.01.2016 - 28.02.2016
Valla 2015. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine RT IV, 19.12.2015, 31 Salme Vallavolikogu määrus 16 22.12.2015 - 31.12.2015
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ning koolieelse lasteasutuse seaduses pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine Mustvee Linnavalitsusele RT IV, 19.12.2015, 30 Mustvee Linnavolikogu määrus 20 22.12.2015 - 09.02.2018
Pöide valla 2016.aasta maamaksumäärade kehtestamine RT IV, 19.12.2015, 29 Pöide Vallavolikogu määrus 9 01.01.2016 - 31.12.2016
Sotsiaal- ja munitsipaaleluruumide üüri piirmäärade kehtestamine RT IV, 19.12.2015, 28 Jõelähtme Vallavolikogu määrus 59 22.12.2015 - …

Kokku: 47| Näitan: 1- 20|Näita kõiki