Ilmumas ja ilmunud

RT I, 20.05.2014

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Kiirgusohutusnõuded meditsiiniradioloogia protseduuride teostamisel ja meditsiinikiiritust saavate isikute kaitse nõuded RT I, 20.05.2014, 15 Sotsiaalminister määrus 29 01.07.2014 - 24.04.2016
Abipolitseiniku tunnistuse ja eritunnuste kirjeldus RT I, 20.05.2014, 14 Siseminister määrus 66 01.06.2014 - 29.03.2015
Euroopa Liidu standardmääradele vastavad ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatava kaubasaadetise taimetervise järelevalve tasu määrad ja taimetervise kontrolli vähendatud määrad RT I, 20.05.2014, 13 Põllumajandusminister määrus 132 01.06.2014 - 04.07.2014
Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide loetelu, mis peavad olema varustatud fütosanitaarsertifikaadiga ja mis peavad piiripunktis läbima taimetervise kontrolli RT I, 20.05.2014, 12 Põllumajandusminister määrus 97 01.06.2014 - 04.10.2014
Tootmise kohas kontrollitavate ja taimepassiga varustatavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide nimekiri, taimepassile kantavate andmete loetelu ja taimepassi väljastamise ja asendamise kord RT I, 20.05.2014, 11 Põllumajandusminister määrus 96 01.06.2014 - 30.06.2014
Ohtlike taimekahjustajate nimekiri RT I, 20.05.2014, 10 Põllumajandusminister määrus 116 01.06.2014 - 30.09.2014
Taimetervise järelevalvetoimingu tegemise eest võetava tunnitasu määr ning taimetervise järelevalvetoimingu tegemiseks kasutatava ametisõiduki transpordikulu määr 2014. aastal RT I, 20.05.2014, 9 Põllumajandusminister määrus 75 01.06.2014 - 30.09.2014
Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide kontrollimise kord nende ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise korral RT I, 20.05.2014, 8 Põllumajandusminister määrus 112 01.06.2014 - 30.06.2014
Kaitstava piirkonna taimetervisenõuded RT I, 20.05.2014, 7 Põllumajandusminister määrus 50 01.06.2014 - 30.06.2014
Nõuded taime, taimse saaduse või muu objekti päritolu, omaduste ja töötlemisviisi kohta taime, taimse saaduse või muu objekti tootmisel, ladustamisel, ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamisel ja turustamisel või muul etapil RT I, 20.05.2014, 6 Põllumajandusminister määrus 118 01.06.2014 - 30.09.2014
Fütosanitaarsertifikaadi sisu- ja vorminõuded ning fütosanitaarsertifikaadi väljastamise, asendamise ja säilitamise kord RT I, 20.05.2014, 5 Põllumajandusminister määrus 98 01.06.2014 - 30.06.2014
Taime, taimse saaduse ja muu objekti ühendusevälisest riigist või selle piirkonnast Eestisse toimetamise keeld RT I, 20.05.2014, 4 Põllumajandusminister määrus 94 01.06.2014 - 30.09.2014
Siseministri 21. detsembri 2010. a määruse nr 66 “Abipolitseiniku tunnistuse ja eritunnuste kirjeldus“ muutmise määrus RT I, 20.05.2014, 3 Siseminister määrus 16
Taimetervise saatekirja vorm ning kasutamise kord RT I, 20.05.2014, 2 Põllumajandusminister määrus 21 01.06.2014 - 30.06.2014
Põllumajandusministri määruste muutmine RT I, 20.05.2014, 1 Põllumajandusminister määrus 24

Kokku: 15| Näitan: 1- 15|Näita kõiki

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane