Ilmumas ja ilmunud

RT I, 20.06.2017

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Liiklusregistri pidamise põhimäärus RT I, 20.06.2017, 24 Vabariigi Valitsus määrus 75 23.06.2017 - …
Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2011. a määruse nr 75 „Liiklusregistri pidamise põhimäärus” muutmine RT I, 20.06.2017, 23 Vabariigi Valitsus määrus 93
Kaevandamise ohutusnõuded RT I, 20.06.2017, 22 Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 172 23.06.2017 - …
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. augusti 2004. a määruse nr 172 „Kaevandamise ja kaeveõõne teisese kasutamise ohutusnõuded” muutmine RT I, 20.06.2017, 21 Majandus- ja taristuminister määrus 31
Ajateenistuse ja asendusteenistuse kestuse kehtestamine RT I, 20.06.2017, 20 Vabariigi Valitsus määrus 31 01.07.2017 - …
Politsei poolt valvatavad objektid RT I, 20.06.2017, 19 Vabariigi Valitsus määrus 211 01.07.2017 - …
Politsei poolt valvatavad objektid RT I, 20.06.2017, 18 Vabariigi Valitsus määrus 211 23.06.2017 - 30.06.2017
Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu RT I, 20.06.2017, 17 Vabariigi Valitsus määrus 224 23.06.2017 - …
Vabariigi Valitsuse 15. veebruari 2013. a määruse nr 31 „Ajateenistuse ja asendusteenistuse kestuse kehtestamine” muutmine RT I, 20.06.2017, 16 Vabariigi Valitsus määrus 92
Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 2009. a määruse nr 211 „Politsei poolt valvatavad objektid” muutmine RT I, 20.06.2017, 15 Vabariigi Valitsus määrus 91
Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005. a määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” muutmine RT I, 20.06.2017, 14 Vabariigi Valitsus määrus 90
Teabeameti teabetoimikute pidamise ja säilitamise kord RT I, 20.06.2017, 13 Kaitseminister määrus 19 01.07.2017 - kehtetu
Päästeteenistujate palgamäärad, põhipalga määramise ja päästeteenistujatele muutuvpalga maksmise kord RT I, 20.06.2017, 12 Siseminister määrus 19 23.06.2017 - 31.08.2017
Sisekaitseakadeemia politseiametnike ametikohad ja nendele kinnitatud teenistusastmed ning Päästekolledži ametikohtade vastavus päästeteenistujate ametinimetustele RT I, 20.06.2017, 11 Siseminister määrus 8 23.06.2017 - 30.04.2018
Välisluureameti teabetoimiku pidamise ja säilitamise kord RT I, 20.06.2017, 10 Kaitseminister määrus 6 01.07.2017 - …
Politsei andmekogu pidamise põhimäärus RT I, 20.06.2017, 9 Siseminister määrus 92 01.07.2017 - …
Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse RT I, 20.06.2017, 8 Siseminister määrus 1 01.07.2017 - …
Häirekeskuse põhimäärus RT I, 20.06.2017, 7 Siseminister määrus 43 01.07.2017 - 31.08.2017
Viisaregistri põhimäärus RT I, 20.06.2017, 6 Siseminister määrus 71 01.07.2017 - …
Hädaabiteadete menetlemise andmekogu asutamine ja andmekogu pidamise põhimäärus RT I, 20.06.2017, 5 Siseminister määrus 36 01.07.2017 - 08.04.2018

Kokku: 24| Näitan: 1- 20|Näita kõiki