Ilmumas ja ilmunud

RT I , 21.01.2022

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
2021/2022., 2022/2023. ja 2023/2024. õppeaasta koolivaheajad RT I, 21.01.2022, 23 Haridus- ja teadusminister määrus 32 01.09.2024 - kehtetu
Veterinaarravimi kliinilises uuringus ilmnenud kõrvalnähtudest teavitamine RT I, 21.01.2022, 22 Tervise- ja tööminister määrus 11 28.01.2022 - …
Sadamarajatise turvaülevaatuse läbiviimise ning turvatunnistuse väljastamise kord ja tunnistuse vorm RT I, 21.01.2022, 21 Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 121 24.01.2022 - …
Sadama ja sadamarajatise turvaõppuste ja turvaharjutuste läbiviimise kord RT I, 21.01.2022, 20 Majandus- ja taristuminister määrus 126 24.01.2022 - …
Maa-ameti põhimäärus RT I, 21.01.2022, 19 Keskkonnaminister määrus 7 24.01.2022 - 02.05.2022
Sügavallapanusõnniku auna rajamise teatise andmekoosseis ja esitamise kord RT I, 21.01.2022, 18 Keskkonnaminister määrus 47 24.01.2022 - …
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 9. detsembri 2009. a määruse nr 121 „Sadamarajatise turvaülevaatuse läbiviimise ning turvalisuse tunnistuse väljastamise kord ja tunnistuse vorm” muutmine RT I, 21.01.2022, 17 Majandus- ja taristuminister määrus 8
Majandus- ja taristuministri 5. oktoobri 2015. a määruse nr 126 „Sadama ja sadamarajatise turvaõppuste läbiviimise kord” muutmine RT I, 21.01.2022, 16 Majandus- ja taristuminister määrus 7
Diplomaatilise passi väljaandmise tähtajad ning diplomaatilise passi väljaandmise taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu RT I, 21.01.2022, 15 Välisminister määrus 10 24.01.2022 - …
Nõuded universaalse postiteenuse osutamiseks kasutatavatele juurdepääsupunktidele ja nende paiknemisele RT I, 21.01.2022, 14 Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 67 24.01.2022 - …
Raku-, koe- ja elundidoonori valimise kriteeriumid, rakkude, kudede või elundi annetamist välistavate asjaolude loetelu, doonorile ettenähtud kohustuslike laboratoorsete uuringute loetelu ning uuringute tegemise tingimused ja kord RT I, 21.01.2022, 13 Tervise- ja tööminister määrus 12 24.01.2022 - …
Rakkude, kudede ja elundite hankimise ja käitlemise eeskiri RT I, 21.01.2022, 12 Tervise- ja tööminister määrus 10 24.01.2022 - …
Keskkonnaministri 2. mai 2016. a määruse nr 7 „Maa-ameti põhimäärus” muutmine RT I, 21.01.2022, 11 Keskkonnaminister määrus 5
Keskkonnaministri 1. oktoobri 2019. a määruse nr 47 „Sügavallapanusõnniku auna rajamise teatise ja veekaitsevööndis karjatamise teatise andmekoosseis ja esitamise kord” muutmine RT I, 21.01.2022, 10 Keskkonnaminister määrus 3
Nõuded pädeva isiku kvalifikatsioonile ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu RT I, 21.01.2022, 9 Sotsiaalminister määrus 42 24.01.2022 - …
Meditsiinikiirituse protseduuride kiirgusohutusnõuded, meditsiinikiirituse protseduuride kliinilise auditi nõuded ning diagnostilised referentsväärtused ja nende määramise nõuded RT I, 21.01.2022, 8 Tervise- ja tööminister määrus 71 24.01.2022 - …
Verevalvsuse ning verekomponentide tagasikutsumise tingimused ja kord RT I, 21.01.2022, 7 Sotsiaalminister määrus 110 24.01.2022 - …
Retseptikeskuse asutamine ja retseptikeskuse pidamise põhimäärus RT I, 21.01.2022, 6 Tervise- ja tööminister määrus 52 24.01.2022 - …
Kaitseväeteenistusväliste isikute loetelu, kellele võib väljastada kaitseväelase eraldusmärgi ja vormiriietuse, ning nimetatud isikutele kaitseväelase eraldusmärgi ja vormiriietuse väljastamise tingimused ja kord RT I, 21.01.2022, 5 Kaitseminister määrus 8 24.01.2022 - …
Välisministri 28. detsembri 2015. a määruse nr 10 „Diplomaatilise passi väljaandmise tähtajad ning diplomaatilise passi väljaandmise taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu” muutmine RT I, 21.01.2022, 4 Välisminister määrus 2

Kokku: 23| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json