Ilmumas ja ilmunud

RT I, 21.03.2017

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Perearsti nimistu moodustamise, muutmise ja võrdlemise alused ja kord ning perearsti nimistute piirarv RT I, 21.03.2017, 18 Sotsiaalminister määrus 47 24.03.2017 - …
Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord RT I, 21.03.2017, 17 Vabariigi Valitsus määrus 16 24.03.2017 - 07.07.2017
Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise ulatus ja kord RT I, 21.03.2017, 16 Vabariigi Valitsus määrus 87 24.03.2017 - …
Tuulekaera tõrjeabinõud RT I, 21.03.2017, 15 Põllumajandusminister määrus 196 01.04.2017 - kehtetu
Perearsti nimistut puudutavate dokumentide üleandmise kord RT I, 21.03.2017, 14 Sotsiaalminister määrus 111 24.03.2017 - …
Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2015. a määruse nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord” muutmine RT I, 21.03.2017, 13 Vabariigi Valitsus määrus 65
Vabariigi Valitsuse 28. juuli 2016. a määruse nr 87 „Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise ulatus ja kord” muutmine RT I, 21.03.2017, 12 Vabariigi Valitsus määrus 64
Tuulekaera leviku vältimise täpsemad abinõud RT I, 21.03.2017, 11 Maaeluminister määrus 28 01.04.2017 - …
Sotsiaalministri 29. novembri 2001. a määruse nr 111 „Perearsti nimistut puudutavate dokumentide üleandmise kord” muutmine RT I, 21.03.2017, 10 Tervise- ja tööminister määrus 13
Sotsiaalministri 7. detsembri 2012. a määruse nr 47 „Perearsti nimistu moodustamise, muutmise ja võrdlemise alused ja kord ning perearsti nimistute piirarv” muutmine RT I, 21.03.2017, 9 Tervise- ja tööminister määrus 12
Logiraamatu, masinapäevaraamatu ja raadiopäevaraamatu pidamise kord ja soovituslikud vormid RT I, 21.03.2017, 8 Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 43 24.03.2017 - …
Sordi sordilehte võtmise kord ning sordilehte võetavate taimeliikide loetelu, põllu- ja köögiviljakultuuri liigi kontrollimisel minimaalselt hõlmatavad tunnused ning järelevalve käigus sordi säilimise kontrollimise nõuded RT I, 21.03.2017, 7 Põllumajandusminister määrus 38 01.07.2017 - 31.12.2017
„Eesti maaelu arengukava 2014–2020” raames antava tehnilise abi toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord RT I, 21.03.2017, 6 Põllumajandusminister määrus 29 24.03.2017 - …
Põllumajandusministri 1. aprilli 2015. a määruse nr 29 „„Eesti maaelu arengukava 2014–2020” raames antava tehnilise abi toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord” muutmine RT I, 21.03.2017, 5 Maaeluminister määrus 27
Põllumajandusministri 24. märtsi 2006. a määruse nr 38 „Sordi sordilehte võtmise kord ning sordilehte võetavate taimeliikide loetelu, põllu- ja köögiviljakultuuri liigi kontrollimisel minimaalselt hõlmatavad tunnused ning järelevalve käigus sordi säilimise kontrollimise nõuded” muutmine RT I, 21.03.2017, 4 Maaeluminister määrus 26
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli põhimäärus RT I, 21.03.2017, 3 Haridus- ja teadusminister määrus 3 24.03.2017 - …
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. märtsi 2003. a määruse nr 43 „Logiraamatu, masinapäevaraamatu ja raadiopäevaraamatu pidamise kord ja soovituslikud vormid” muutmine RT I, 21.03.2017, 2 Majandus- ja taristuminister määrus 18
Haridus- ja teadusministri 5. jaanuari 2015. a määruse nr 3 „Tartu Tervishoiu Kõrgkooli põhimäärus” muutmine RT I, 21.03.2017, 1 Haridus- ja teadusminister määrus 9

Kokku: 18| Näitan: 1- 18|Näita kõiki

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane