Ilmumas ja ilmunud

RT I, 21.04.2017

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Kaevandamisprojektile esitatavad täpsustatud nõuded RT I, 21.04.2017, 16 Majandus- ja taristuminister määrus 23 24.04.2017 - …
Munitsipaal- ja erakoolid, mille juures olevas või mille juurde moodustatavas õpilaskodus on riiklikult toetatavad õpilaskodu kohad, ning riiklikult toetatavate kohtade arv nendes koolides RT I, 21.04.2017, 15 Haridus- ja teadusminister määrus 12 24.04.2017 - kehtetu
Munitsipaal- ja erakoolid, mille juures olevas või mille juurde moodustatavas õpilaskodus on riiklikult toetatavad õpilaskodu kohad, ning riiklikult toetatavate kohtade arv nendes koolides RT I, 21.04.2017, 14 Haridus- ja teadusminister määrus 12 24.04.2017 - …
Siseaudiitori kutsetegevuse standardite kehtestamine RT I, 21.04.2017, 13 Rahandusminister määrus 57 24.04.2017 - …
Loodushoiutoetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise ja toetuse maksmise kord, nõuded toetuse maksmiseks, toetuse määrad ning toetuse tagasinõudmise kord RT I, 21.04.2017, 12 Keskkonnaminister määrus 62 24.04.2017 - …
2017. aastal toetatavad „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” meetmed ja tegevuste liigid RT I, 21.04.2017, 11 Maaeluminister määrus 11 24.04.2017 - 22.05.2017
„Maksukohustuslaste registri” asutamine ja registri pidamise põhimäärus RT I, 21.04.2017, 10 Vabariigi Valitsus määrus 240 24.04.2017 - 30.06.2017
Ida-Viru maakonna kaitsealuste parkide piirid RT I, 21.04.2017, 9 Vabariigi Valitsus määrus 152 01.05.2017 - …
Ontika maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine RT I, 21.04.2017, 8 Vabariigi Valitsus määrus 248 01.05.2017 - kehtetu
Hoiualade kaitse alla võtmine Pärnu maakonnas RT I, 21.04.2017, 7 Vabariigi Valitsus määrus 154 01.05.2017 - 06.05.2017
Rahandusministri 13. detsembri 2011. a määruse nr 57 „Siseaudiitori kutsetegevuse standardite kehtestamine” muutmine RT I, 21.04.2017, 6 Rahandusminister määrus 25
Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2002. a määruse nr 240 „„Maksukohustuslaste registri” asutamine ja registri pidamise põhimäärus” muutmine RT I, 21.04.2017, 5 Vabariigi Valitsus määrus 75
Ontika maastikukaitseala kaitse-eeskiri RT I, 21.04.2017, 4 Vabariigi Valitsus määrus 74 01.05.2017 - …
Kikepera looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri RT I, 21.04.2017, 3 Vabariigi Valitsus määrus 73 01.05.2017 - …
Püügivahendi parendamise toetus RT I, 21.04.2017, 2 Maaeluminister määrus 34 24.04.2017 - …
Keskkonnaministri 1. juuni 2004. a määruse nr 62 „Loodushoiutoetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise ja toetuse maksmise kord, nõuded toetuse maksmiseks ja toetuse määrad” muutmine RT I, 21.04.2017, 1 Keskkonnaminister määrus 13

Kokku: 16| Näitan: 1- 16|Näita kõiki

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane