Ilmumas ja ilmunud

RT IV, 21.05.2013

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Valimisjaoskonna moodustamine RT IV, 21.05.2013, 56 Mustjala Vallavalitsus määrus 2 24.05.2013 - 19.06.2017
Tallinna Vindi Lasteaia põhimäärus RT IV, 21.05.2013, 55 Tallinna Linnavalitsus määrus 42 24.05.2013 - 13.09.2014
Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni põhimäärus RT IV, 21.05.2013, 54 Tallinna Linnavalitsus määrus 33 24.05.2013 - …
Tallinna Kullatera Lasteaia põhimäärus RT IV, 21.05.2013, 53 Tallinna Linnavalitsus määrus 34 24.05.2013 - 15.06.2018
Ühissõidukipeatuste nimede määramine ja muutmine RT IV, 21.05.2013, 52 Tallinna Linnavalitsus määrus 32 24.05.2013 - …
Peremehetu ehitise hõivamise kord RT IV, 21.05.2013, 51 Tallinna Linnavolikogu määrus 31 10.06.2010 - …
Keskkonnaseire seaduse, välisõhu kaitse seaduse ja sotsiaalministri 29. juuni 2005 määrusega nr 87 "Välisõhu strateegilise mürakaardi ja välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava sisule esitatavad miinimumnõuded" kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele RT IV, 21.05.2013, 50 Tallinna Linnavolikogu määrus 12 18.02.2010 - …
Linnavara kõlbmatuks tunnistamise ja mahakandmise kord RT IV, 21.05.2013, 49 Tallinna Linnavolikogu määrus 41 11.11.2011 - …
Volitatud ametnike määramine teeseaduse ja selle alusel antud õigusaktide nõuete täitmise kontrollimiseks ja ettekirjutuste tegemiseks RT IV, 21.05.2013, 48 Tallinna Linnavolikogu määrus 62 09.12.2010 - …
Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord RT IV, 21.05.2013, 47 Tallinna Linnavolikogu määrus 42 01.09.2010 - 29.05.2014
Linna kinnisasja reaalservituudi ja isikliku kasutusõigusega koormamise kord RT IV, 21.05.2013, 46 Tallinna Linnavolikogu määrus 51 22.06.2012 - 31.12.2018
Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti põhimäärus RT IV, 21.05.2013, 45 Tallinna Linnavolikogu määrus 25 13.05.2010 - 11.02.2016
Tallinna teeneka kultuuritegelase preemia RT IV, 21.05.2013, 44 Tallinna Linnavolikogu määrus 49 14.10.2010 - …
Reklaami või teabe eksponeerimiseks ehitise pinna kasutusse andmise kord RT IV, 21.05.2013, 43 Tallinna Linnavolikogu määrus 33 28.12.2012 - 05.09.2013
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele ja Tallinna Haridusameti juhatajale RT IV, 21.05.2013, 42 Tallinna Linnavolikogu määrus 60 09.12.2010 - …
Erahuvikoolide toetamise kord RT IV, 21.05.2013, 41 Tallinna Linnavolikogu määrus 10 01.09.2016 - …
Sotsiaalhoolekande seaduse § 8 punktiga 4 kohaliku omavalitsusüksuse pädevusse antud eestkosteasutuse töö korraldamise ülesande delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele RT IV, 21.05.2013, 40 Tallinna Linnavolikogu määrus 47 30.09.2010 - 29.05.2014
Tallinna kalmistute kasutamise eeskiri RT IV, 21.05.2013, 39 Tallinna Linnavolikogu määrus 24 28.12.2012 - 30.06.2014
Tallinna Spordi- ja Noorsooameti põhimäärus RT IV, 21.05.2013, 38 Tallinna Linnavolikogu määrus 38 01.07.2010 - …
Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § ga 112 ja Vabariigi Valitsuse 2. juuni 2006 määruse nr 133 "Maa munitsipaalomandisse andmise kord" § ga 5 ja § 9 lõikega 1 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele RT IV, 21.05.2013, 37 Tallinna Linnavolikogu määrus 9 04.02.2010 - …

Kokku: 56| Näitan: 1- 20|Näita kõiki