Ilmumas ja ilmunud

RT IV, 21.05.2014

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Sindi Linnaraamatukogu põhimäärus RT IV, 21.05.2014, 48 Sindi Linnavolikogu määrus 23 19.04.2011 - …
Koerte ja kasside pidamise eeskirja kehtestamine RT IV, 21.05.2014, 47 Kihnu Vallavolikogu määrus 5 28.02.2006 - 09.01.2016
Topo-geodeetiliste mõõdistus- ja uurimistööde kord RT IV, 21.05.2014, 46 Põlva Linnavolikogu määrus 33 01.01.2007 - 23.06.2014
Haapsalu linna koerte ja kasside pidamise eeskiri RT IV, 21.05.2014, 45 Haapsalu Linnavolikogu määrus 93 01.11.2009 - …
Haapsalu linna haldusterritooriumil avaliku korra, heakorra-, koerte ja kasside pidamise, kaevamistööde eeskirja kinnitamine RT IV, 21.05.2014, 44 Haapsalu Linnavolikogu määrus 7 04.03.2010 - 30.06.2014
Haapsalu linnale kuuluvate eluruumide üürimäärade kinnitamine RT IV, 21.05.2014, 43 Haapsalu Linnavalitsus määrus 5 01.01.2011 - …
Avaliku liiniveo laevaliini Tallinn-Aegna-Tallinn sõidupiletite hinnad ja sõidu eest tasumise kord RT IV, 21.05.2014, 42 Tallinna Linnavolikogu määrus 14 24.05.2014 - kehtetu
„Isikliku abistaja teenuse osutamise kord Haapsalu linnas“ kehtestamine RT IV, 21.05.2014, 41 Haapsalu Linnavalitsus määrus 8 18.05.2008 - 21.08.2017
Haapsalu Sotsiaalmaja arengukava aastateks 2010-2015 kinnitamine RT IV, 21.05.2014, 40 Haapsalu Linnavalitsus määrus 5 23.05.2010 - 31.12.2015
Kohanime määramise kord RT IV, 21.05.2014, 39 Laheda Vallavolikogu määrus 15 01.09.2009 - 27.05.2018
Avaliku liiniveo laevaliini Tallinn-Aegna-Tallinn sõidupiletite hinnad ja sõidu eest tasumise kord RT IV, 21.05.2014, 38 Tallinna Linnavolikogu määrus 10 24.05.2014 - …
Koolieelse lasteasutuse Põngerjas põhimäärus RT IV, 21.05.2014, 37 Narva Linnavalitsus määrus 1427 20.11.2010 - 21.06.2014
Eluasemeprobleemidega täiskasvanutele varjupaigateenuse osutamise kord RT IV, 21.05.2014, 36 Haapsalu Linnavalitsus määrus 2 16.01.2006 - 31.08.2016
Sotsiaalkorteri andmise ja kasutamise korra kehtestamine RT IV, 21.05.2014, 35 Hanila Vallavolikogu määrus 35 14.12.1998 - 18.03.2016
Illuka valla veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hindade kehtestamine RT IV, 21.05.2014, 34 Illuka Vallavolikogu määrus 34 01.01.2011 - 06.04.2019
Illuka valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ning nende kasutamise eeskirja kinnitamine RT IV, 21.05.2014, 33 Illuka Vallavolikogu määrus 29 01.01.2001 - 31.12.2015
Munitsipaaleluruumide üürileandmise korra kinnitamine Pöide vallas RT IV, 21.05.2014, 32 Pöide Vallavolikogu määrus 23 15.04.1998 - 12.05.2018
Eluruumide kasutamise eeskirja kinnitamine RT IV, 21.05.2014, 31 Pöide Vallavolikogu määrus 22 15.04.1998 - 12.05.2018
Kernu Valla Rahvamaja põhimääruse kinnitamine RT IV, 21.05.2014, 30 Kernu Vallavolikogu määrus 22 01.04.2008 - 23.10.2017
Kernu valla rahvaraamatukogude põhimääruste ja kasutamise eeskirja kinnitamine RT IV, 21.05.2014, 29 Kernu Vallavolikogu määrus 11 01.03.2009 - 23.10.2017

Kokku: 48| Näitan: 1- 20|Näita kõiki