Ilmumas ja ilmunud

RT IV , 21.06.2012

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Kirivere Põhikooli põhimääruse kinnitamine RT IV, 21.06.2012, 22 Kõo Vallavolikogu määrus 1 24.06.2012 - 31.08.2014
Kadrina vallavara valitsemise kord RT IV, 21.06.2012, 21 Kadrina Vallavolikogu määrus 50 24.06.2012 - …
Vallavara valitsemise kord RT IV, 21.06.2012, 20 Pärsti Vallavolikogu määrus 11 01.01.2011 - 07.02.2015
Pärsti valla korraldatud jäätmeveo rakendamise kord RT IV, 21.06.2012, 19 Pärsti Vallavolikogu määrus 59 18.05.2012 - 31.07.2015
Pärsti valla jäätmehoolduseeskiri RT IV, 21.06.2012, 18 Pärsti Vallavolikogu määrus 58 18.05.2012 - 31.07.2015
Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ning valitsuse liikmetele hüvituse maksmise korra kehtestamine RT IV, 21.06.2012, 17 Pärsti Vallavolikogu määrus 1 01.02.2012 - 12.06.2015
Valla arengukava aastateks 2008-2028 ja tegevuskava aastateks 2008-2012 RT IV, 21.06.2012, 16 Pärsti Vallavolikogu määrus 6 01.03.2008 - 25.10.2012
Valla põhimäärus RT IV, 21.06.2012, 15 Pärsti Vallavolikogu määrus 20 26.11.2010 - 02.01.2014
Üldplaneeringu kehtestamine RT IV, 21.06.2012, 14 Pärsti Vallavolikogu määrus 13 01.05.2006 - …
Jõhvi vallas avaliku ürituse korraldamiseks esitatud taotluste menetlemise kord RT IV, 21.06.2012, 13 Jõhvi Vallavalitsus määrus 14 24.06.2012 - kehtetu
Avalikkuse informeerimine kavatsetavatest üldplaneeringust ja detailplaneeringustest RT IV, 21.06.2012, 12 Pärsti Vallavalitsus määrus 5 31.01.2003 - 16.04.2016
Jõhvi vallas avaliku ürituse korraldamiseks esitatud taotluste menetlemise kord RT IV, 21.06.2012, 11 Jõhvi Vallavalitsus määrus 18 24.06.2012 - 12.12.2013
Heakorra eeskirja kehtestamine RT IV, 21.06.2012, 10 Pärsti Vallavolikogu määrus 53 25.10.2002 - …
Valla ametiasutuse teenistujate töötasustamise alused, koosseis ja struktuur, palgaastmestik ning palgamäärade kinnitamine RT IV, 21.06.2012, 9 Pärsti Vallavolikogu määrus 8 25.03.2008 - 08.03.2013
Paistu valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, muutmise, täitmise ja avalikustamise korra kinnitamine RT IV, 21.06.2012, 8 Paistu Vallavalitsus määrus 16 01.01.2012 - 16.04.2016
Paistu valla kriisikomisjoni põhimäärus RT IV, 21.06.2012, 7 Paistu Vallavalitsus määrus 4 15.04.2010 - 10.05.2014
Jäätmevaldajate registri asutamine ja jäätmevaldajate registri pidamise põhimääruse kinnitamine RT IV, 21.06.2012, 6 Paistu Vallavolikogu määrus 4 21.02.2005 - 31.07.2015
Paistu valla omandis olevate eluruumide valdamise, kasutamise ja käsutamise kord RT IV, 21.06.2012, 5 Paistu Vallavalitsus määrus 2 24.03.2005 - 15.01.2017
Paistu valla heakorrakonkursi “KAUNIS MAAKODU” statuut RT IV, 21.06.2012, 4 Paistu Vallavalitsus määrus 2 09.06.2006 - 19.04.2015
Puudega lapse hooldajatoetuse maksmise kord RT IV, 21.06.2012, 3 Paistu Vallavolikogu määrus 3 01.03.2009 - 28.02.2014

Kokku: 22| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json