Ilmumas ja ilmunud

RT I , 21.07.2022

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Täpsustavad juhised tollideklaratsiooni esitamiseks ning muutmise ja kehtetuks tunnistamise taotluse esitamiseks RT I, 21.07.2022, 15 Rahandusminister määrus 37 01.08.2022 - …
Rahandusministri 19. juuni 2017. a määruse nr 37 „Täpsustavad juhised tollideklaratsiooni esitamiseks ning muutmise ja kehtetuks tunnistamise taotluse esitamiseks“ muutmine RT I, 21.07.2022, 14 Rahandusminister määrus 35
Nende ohtlike ainete nimistu, mida ei ole lubatud sisemerel vedada transiidina, kinnitamine RT I, 21.07.2022, 13 Vabariigi Valitsus määrus 170 01.01.2023 - kehtetu
Välisriigi sõjalaevale territoriaal- või sisevetesse sisenemise loa ning välisriigi riiklikule õhusõidukile õhuruumi sisenemise loa andmise kord RT I, 21.07.2022, 12 Vabariigi Valitsus määrus 13 01.01.2023 - …
Välisriigi laevale laevaloa taotlemise ja andmise kord RT I, 21.07.2022, 11 Vabariigi Valitsus määrus 237 01.01.2023 - …
Piirirežiimi eeskirja kinnitamine RT I, 21.07.2022, 10 Vabariigi Valitsus määrus 176 01.01.2023 - …
Merel, Narva jõel ja Peipsi järvel ohtlike ning kahjulike ainete käitlemise kord ja nimistu ohtlikest ainetest, mida ei ole lubatud sisemerel transiidina vedada RT I, 21.07.2022, 9 Vabariigi Valitsus määrus 51 01.01.2023 - …
Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsioonist tulenevate õigusaktide kinnitamine RT I, 21.07.2022, 8 Vabariigi Valitsus määrus 83 01.01.2023 - …
Loetelu hädaolukorda põhjustada võivatest sündmustest, mille kohta koostatakse nende lahendamise plaan, plaani koostamise nõuded ja kord ning selle koostamist juhtivad asutused, hädaolukorra lahendamist juhtivad täidesaatva riigivõimu asutused, hädaolukordade loetelu, mille puhul korraldatakse riskikommunikatsiooni, ning selle korraldamise eest vastutavad asutused RT I, 21.07.2022, 7 Vabariigi Valitsus määrus 78 01.01.2023 - …
Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord RT I, 21.07.2022, 6 Vabariigi Valitsus määrus 194 01.01.2023 - …
Kiirabi, haiglate, pääste- ja politseiasutuste, Kaitseväe ning Terviseameti kiirabialase koostöö kord RT I, 21.07.2022, 5 Vabariigi Valitsus määrus 119 01.01.2023 - …
Kaitseväeteenistuskohustuslasele ja tegevväelasele teenistusülesande täitmiseks ettenähtud tervisenõuded RT I, 21.07.2022, 4 Vabariigi Valitsus määrus 45 01.10.2022 - …
Kaitseväe põhimäärus RT I, 21.07.2022, 3 Vabariigi Valitsus määrus 45 01.01.2023 - …
Kaitseväe ja Kaitseliidu politsei ülesannete täitmisse, päästesündmuse lahendamisse ning eriolukorra tööde tegemisse kaasamise kord RT I, 21.07.2022, 2 Vabariigi Valitsus määrus 144 01.01.2023 - …
Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Politsei- ja Piirivalveameti laevade üleandmisega Kaitseministeeriumi valitsemisalasse RT I, 21.07.2022, 1 Vabariigi Valitsus määrus 71

Kokku: 15| Näitan: 1 - 15|Näita kõiki

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json