Ilmumas ja ilmunud

RT I , 21.09.2022

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile spordi toetamiseks eraldatud vahenditest antavate sporditoetuste liigid ning toetuse taotlemise, taotleja hindamise, toetuse määramise ja määramisest keeldumise tingimused ja kord RT I, 21.09.2022, 14 Kultuuriminister määrus 12 24.09.2022 - …
Kultuuriministri 21. detsembri 2012. a määruse nr 12 „Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile spordi toetamiseks eraldatud vahenditest antavate sporditoetuste liigid ning toetuse taotlemise, taotleja hindamise, toetuse määramise ja määramisest keeldumise tingimused ja kord“ muutmine RT I, 21.09.2022, 13 Kultuuriminister määrus 10
Toetuse andmise tingimused tegevuseks „Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute toetamine” RT I, 21.09.2022, 12 Riigihalduse minister määrus 17 24.09.2022 - …
Toetuse andmise tingimused meetmes „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng” RT I, 21.09.2022, 11 Siseminister määrus 9 24.09.2022 - …
Toetuse andmise tingimused meetmes „Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng” RT I, 21.09.2022, 10 Siseminister määrus 7 24.09.2022 - …
Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse andmise tingimused ja kord RT I, 21.09.2022, 9 Siseminister määrus 4 24.09.2022 - …
Toetuse andmise tingimused tegevuseks „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” perioodil 2017–2023 RT I, 21.09.2022, 8 Riigihalduse minister määrus 35 24.09.2022 - …
Toetuse andmise tingimused regionaalsete kompetentsikeskuste arendamiseks RT I, 21.09.2022, 7 Riigihalduse minister määrus 5 24.09.2022 - …
Määruste muutmine seoses projektide abikõlblikkuse perioodi pikendamisega RT I, 21.09.2022, 6 Riigihalduse minister määrus 39
Toetuse tagasinõudmise ja tagasimaksmise ning toetuse andmisel ja kasutamisel toimunud rikkumisest teabe edastamise tingimused ja kord RT I, 21.09.2022, 5 Vabariigi Valitsus määrus 278 24.09.2022 - …
Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse taotlemise ja taotluste menetlemise nõuded ja tingimused toetuse andmise tingimuste määruse kehtestamiseks RT I, 21.09.2022, 4 Vabariigi Valitsus määrus 133 24.09.2022 - …
Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused RT I, 21.09.2022, 3 Vabariigi Valitsus määrus 55 24.09.2022 - …
Perioodi 2014–2020 struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise, toetuse maksmise ning finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord RT I, 21.09.2022, 2 Vabariigi Valitsus määrus 143 24.09.2022 - …
Struktuuritoetuse finantskorrektsioonidega seonduvate määruste muutmine RT I, 21.09.2022, 1 Vabariigi Valitsus määrus 90

Kokku: 14| Näitan: 1 - 14|Näita kõiki

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json