Ilmumas ja ilmunud

RT I, 21.10.2016

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Riikliku kiirgustöötajate doosiregistri asutamine ja selle põhimäärus RT I, 21.10.2016, 15 Keskkonnaminister määrus 41 01.11.2016 - 05.07.2018
Viimistlusmaterjalide kasutamisloa taotlemise ja andmise kord ning taotluse ja loa vormid RT I, 21.10.2016, 14 Keskkonnaminister määrus 40 01.01.2017 - …
Välisõhu mürakaardi, strateegilise mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava sisu kohta esitatavad tehnilised nõuded ja koostamise kord RT I, 21.10.2016, 13 Keskkonnaminister määrus 39 01.01.2017 - …
Lõheliste ja karpkalalaste elupaikadena kaitstavate veekogude nimekiri ning nende veekogude vee kvaliteedi- ja seirenõuded RT I, 21.10.2016, 12 Keskkonnaminister määrus 58 01.01.2017 - 30.09.2019
Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus RT I, 21.10.2016, 11 Maaeluminister määrus 76 24.10.2016 - 13.04.2017
Maaeluministri 29. juuli 2015. a määruse nr 76 “Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus” muutmine RT I, 21.10.2016, 10 Maaeluminister määrus 59
Keskkonnaministri 9. oktoobri 2002. a määruse nr 58 „Lõheliste ja karpkalalaste elupaikadena kaitstavate veekogude nimekiri ning nende veekogude vee kvaliteedi- ja seirenõuded ning lõheliste ja karpkalalaste riikliku keskkonnaseire jaamad” muutmine RT I, 21.10.2016, 9 Keskkonnaminister määrus 38
Residentsuse ja tulu saaja tõendamine välislepingu rakendamiseks RT I, 21.10.2016, 8 Rahandusminister määrus 120 24.10.2016 - 31.03.2018
Alkoholi ja tubakatoodete maksumärkide kujundus, tubakatoodete maksumärkide liigid, maksumärkide väljastamise, nendest loobumise ning tubakatoodete maksumärkide lähetamise kord, maksumärkide saatelehe vorm ja selle täitmise kord RT I, 21.10.2016, 7 Rahandusminister määrus 25 01.01.2017 - 31.12.2017
Raudteeinfrastruktuuri kasutustasu arvestamise metoodika RT I, 21.10.2016, 6 Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 32 11.12.2016 - 09.12.2017
Võrguteenuste kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise tingimused kvaliteedinõuete rikkumise korral RT I, 21.10.2016, 5 Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 42 24.10.2016 - …
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. aprilli 2008. a määruse nr 32 „Raudteeinfrastruktuuri kasutustasu arvestamise metoodika” muutmine RT I, 21.10.2016, 4 Majandus- ja taristuminister määrus 63
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. aprilli 2005. a määruse nr 42 „Võrguteenuste kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise tingimused kvaliteedinõuete rikkumise korral” muutmine RT I, 21.10.2016, 3 Majandus- ja taristuminister määrus 62
Rahandusministri 18. juuni 2004. a määruse nr 120 „Residentsuse ja tulu saaja tõendamine välislepingu rakendamiseks” muutmine RT I, 21.10.2016, 2 Rahandusminister määrus 45
Rahandusministri 12. aprilli 2006. a määruse nr 25 „Alkoholi ja tubakatoodete maksumärkide kujundus, tubakatoodete maksumärkide liigid, maksumärkide väljastamise, nendest loobumise ning tubakatoodete maksumärkide lähetamise kord, maksumärkide saatelehe vorm ja selle täitmise kord” muutmine RT I, 21.10.2016, 1 Rahandusminister määrus 44

Kokku: 15| Näitan: 1- 15|Näita kõiki

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane