Ilmumas ja ilmunud

RT I, 21.12.2017

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Töövõimetoetuse seaduse § 40 punkti 4 põhiseaduspärasuse kontroll RT I, 21.12.2017, 46 Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium otsus
Kinnise lasteasutuse teenuse hind ja maksimaalne maksumus teenust saama õigustatud lapse kohta kalendriaastas ning nõuded kinnise lasteasutuse töötajate arvule RT I, 21.12.2017, 45 Sotsiaalkaitseminister määrus 65 01.01.2018 - …
Hoolduspere sobivuse hindamiseks kogutavate dokumentide ja esitatavate andmete loetelu ning hoolduspere sobivuse hindamise toimingud RT I, 21.12.2017, 44 Sotsiaalkaitseminister määrus 64 01.01.2018 - …
Asendushooldusteenuse osutamisel last vahetult kasvatava isiku täienduskoolituse tingimused ja kord RT I, 21.12.2017, 43 Sotsiaalkaitseminister määrus 63 01.01.2018 - 27.10.2018
Toetuse andmise tingimused avatud taotlemise korral meetmes „Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine” tegevuste „Kaitstavate elupaikade taastamine” ja „Poollooduslike koosluste hooldamiseks vajaminevad investeeringud” raames RT I, 21.12.2017, 42 Keskkonnaminister määrus 35 24.12.2017 - …
Riigile kuuluva muuseumikogu kasutamise leping nr 29 RT I, 21.12.2017, 41 Maaeluminister leping
Tegevuse künnisvõimsused, millest alates on vajalik paikse heiteallika käitaja tegevuse registreering, registreeringu taotluse, tõendi ja aastaaruande vorm ning aastaaruande esitamise kord RT I, 21.12.2017, 40 Keskkonnaminister määrus 60 01.01.2018 - 17.05.2018
Keskkonnaministri 13.10.2016 määruse nr 35 muutmine RT I, 21.12.2017, 39 Keskkonnaminister määrus 52
Perekonnaseisukannete tegemise ning väljatrüki edastamise ja säilitamise kord RT I, 21.12.2017, 38 Regionaalminister määrus 9 01.07.2019 - …
Perekonnaseisukannete tegemise ning väljatrüki edastamise ja säilitamise kord RT I, 21.12.2017, 37 Regionaalminister määrus 9 01.01.2018 - 30.06.2019
Isikule uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmise kord ja avalduse vorm RT I, 21.12.2017, 36 Regionaalminister määrus 10 01.01.2018 - kehtetu
Ravimite piirhindade arvutamise metoodika, kehtestamise tähtajad ning muutmise tingimused ja tähtajad RT I, 21.12.2017, 35 Sotsiaalminister määrus 74 01.01.2018 - …
Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide loetelu, mis peavad olema varustatud fütosanitaarsertifikaadiga ja mis peavad piiripunktis läbima taimetervise kontrolli RT I, 21.12.2017, 34 Põllumajandusminister määrus 97 01.01.2018 - 31.03.2018
Rahvastikuregistrisse kandmiseks üleantavate andmete loetelu andmeandjate kaupa RT I, 21.12.2017, 33 Siseminister määrus 32 01.01.2018 - 31.12.2018
Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm RT I, 21.12.2017, 32 Sotsiaalminister määrus 30 01.01.2018 - 22.11.2018
Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm RT I, 21.12.2017, 31 Sotsiaalminister määrus 30 24.12.2017 - 31.12.2017
Tootmise kohas kontrollitavate ja taimepassiga varustatavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide nimekiri, taimepassile kantavate andmete loetelu ja taimepassi väljastamise ja asendamise kord RT I, 21.12.2017, 30 Põllumajandusminister määrus 96 01.01.2018 - 31.03.2018
Ravimiregistri põhimäärus RT I, 21.12.2017, 29 Tervise- ja tööminister määrus 36 01.01.2018 - 30.09.2018
Ravimiregistri põhimäärus RT I, 21.12.2017, 28 Tervise- ja tööminister määrus 36 24.12.2017 - 31.12.2017
Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide kontrollimise kord nende ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise korral RT I, 21.12.2017, 27 Põllumajandusminister määrus 112 01.01.2018 - 31.03.2018

Kokku: 46| Näitan: 1- 20|Näita kõiki