Ilmumas ja ilmunud

RT I, 22.01.2020

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Elering AS vahel 24.11.2017. a sõlmitud koostöökokkuleppe meetme „Alternatiivsete kütuste kasutuselevõtu suurendamiseks transpordis (biogaas)” elluviimiseks muutmine RT I, 22.01.2020, 18 Majandus- ja taristuminister leping
Koostöökokkulepe meetme „Alternatiivsete kütuste kasutuselevõtu suurendamiseks transpordis (biogaas)” elluviimiseks RT I, 22.01.2020, 17 Majandus- ja taristuminister leping
Haldusleping nr 7-3/829-1 riigisiseste kodanikuühiskonna valdkonna toetusprogrammide elluviimiseks RT I, 22.01.2020, 16 Rahvastikuminister leping
Konsulaarametniku koolituse ja eksami korraldamise ning konsulaarametniku kutse ja erikutse andmise korra ning kutse- ja erikutsekvalifikatsiooni tunnistuse vorm RT I, 22.01.2020, 15 Välisminister määrus 11 25.01.2020 - kehtetu
Konsulaarametniku ja konsulaarsekretäri koolituse ja eksami korraldamise ning konsulaarametniku kutse andmise kord RT I, 22.01.2020, 14 Välisminister määrus 2 25.01.2020 - …
Euroopa naaritsa püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri RT I, 22.01.2020, 13 Keskkonnaminister määrus 5 01.02.2020 - …
Sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise ja andmete töötlemise leping nr 1-13/20/0056-1 RT I, 22.01.2020, 12 Maanteeamet leping
Keskkonnaministri 18. jaanuari 2006. a määruse nr 5 „Euroopa naaritsa püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine RT I, 22.01.2020, 11 Keskkonnaminister määrus 7
Kohtu kinnistusosakonna kodukord RT I, 22.01.2020, 10 Justiitsminister määrus 24 25.01.2020 - …
Kohtu registriosakonna kodukord RT I, 22.01.2020, 9 Justiitsminister määrus 60 25.01.2020 - …
Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri, korteriühistute registri ning kommertspandiregistri elektrooniliste andmete väljastamise eest võetava tasu suuruse ja nende isikute loetelu, kellele väljastatakse äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri, korteriühistute registri ning kommertspandiregistri elektroonilisi andmeid tasuta, kinnitamine RT I, 22.01.2020, 8 Justiitsminister määrus 55 25.01.2020 - …
Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord RT I, 22.01.2020, 7 Justiitsminister määrus 7 25.01.2020 - …
Kohtule dokumentide esitamise kord RT I, 22.01.2020, 6 Justiitsminister määrus 59 25.01.2020 - …
Kohtute ning kohtu registri- ja kinnistusosakondade töökorraldust puudutavate justiitsministri määruste muutmine RT I, 22.01.2020, 5 Justiitsminister määrus 1
Kohtuniku ja kohtukordniku ametiriietuse kirjeldus ning kohtukordniku ametiriietuse kandmise kord RT I, 22.01.2020, 4 Justiitsminister määrus 30 01.02.2020 - …
Notariaadimäärustik RT I, 22.01.2020, 3 Justiitsminister määrus 23 01.02.2020 - …
Justiitsministri 19. juuni 2009. a määruse nr 23 „Notariaadimäärustik” muutmine RT I, 22.01.2020, 2 Justiitsminister määrus 3
Justiitsministri 29. juuli 2009. a määruse nr 30 „Kohtuniku ja kohtukordniku ametiriietuse kirjeldus ning kohtukordniku ametiriietuse kandmise kord” muutmine RT I, 22.01.2020, 1 Justiitsminister määrus 2

Kokku: 18| Näitan: 1- 18|Näita kõiki

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane

/otsingu_soovitused.json