Ilmumas ja ilmunud

RT I, 22.02.2017

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Väikesadamate võrgustiku väljaarendamise toetamise tingimused ja kord RT I, 22.02.2017, 25 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister määrus 10 25.02.2017 - …
Nõuded prospektile ja välisriigi fondi kohta esitatavale lisateabele RT I, 22.02.2017, 24 Rahandusminister määrus 16 25.02.2017 - …
Eesti Meremuuseumi põhimäärus RT I, 22.02.2017, 23 Kultuuriminister määrus 9 01.05.2017 - kehtetu
Eesti Meremuuseum tegevuse lõpetamine RT I, 22.02.2017, 22 Kultuuriminister määrus 1 25.02.2017 - …
Retseptikeskuse asutamine ja retseptikeskuse pidamise põhimäärus RT I, 22.02.2017, 21 Vabariigi Valitsus määrus 130 03.05.2017 - 31.12.2017
Retseptikeskuse asutamine ja retseptikeskuse pidamise põhimäärus RT I, 22.02.2017, 20 Vabariigi Valitsus määrus 130 25.02.2017 - 02.05.2017
Siseministeeriumi põhimäärus RT I, 22.02.2017, 19 Vabariigi Valitsus määrus 39 25.02.2017 - 31.12.2017
Keskkonnaministeeriumi põhimäärus RT I, 22.02.2017, 18 Vabariigi Valitsus määrus 186 01.03.2017 - 11.03.2018
Kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja riigi poolt omandamise ja ettepanekute menetlemise kord ning kriteeriumid, mille alusel loetakse ala kaitsekord kinnisasja sihtotstarbelist kasutamist oluliselt piiravaks, ning kinnisasja väärtuse määramise kord ja alused RT I, 22.02.2017, 17 Vabariigi Valitsus määrus 242 25.02.2017 - …
Linnade koefitsiendid RT I, 22.02.2017, 16 Välisminister määrus 11 25.02.2017 - 31.01.2018
Vabariigi Valitsuse 14. augusti 2008. a määruse nr 130 „Retseptikeskuse asutamine ja retseptikeskuse pidamise põhimäärus” muutmine RT I, 22.02.2017, 15 Vabariigi Valitsus määrus 56
Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. a määruse nr 39 „Siseministeeriumi põhimäärus” muutmine RT I, 22.02.2017, 14 Vabariigi Valitsus määrus 55
Vabariigi Valitsuse 10. detsembri 2009. a määruse nr 186 „Keskkonnaministeeriumi põhimäärus” muutmine RT I, 22.02.2017, 13 Vabariigi Valitsus määrus 54
Vabariigi Valitsuse 8. juuli 2004. a määruse nr 242 „Kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja riigi poolt omandamise ja ettepanekute menetlemise kord ning kriteeriumid, mille alusel loetakse ala kaitsekord kinnisasja sihtotstarbelist kasutamist oluliselt piiravaks, ning kinnisasja väärtuse määramise kord ja alused” muutmine RT I, 22.02.2017, 12 Vabariigi Valitsus määrus 53
Metsa korraldamise juhend RT I, 22.02.2017, 11 Keskkonnaminister määrus 2 25.02.2017 - …
Keskkonnaministri 16. jaanuari 2009. a määruse nr 2 „Metsa korraldamise juhend” muutmine RT I, 22.02.2017, 10 Keskkonnaminister määrus 7
Väärtpaberituru seadus RT I, 22.02.2017, 9 Riigikogu seadus 01.01.2020 - …
Väärtpaberituru seadus RT I, 22.02.2017, 8 Riigikogu seadus 01.01.2018 - …
Võlaõigusseadus RT I, 22.02.2017, 7 Riigikogu seadus 01.01.2018 - …
Krediidiasutuste seadus RT I, 22.02.2017, 6 Riigikogu seadus 01.01.2020 - …

Kokku: 25| Näitan: 1- 20|Näita kõiki